Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > Eiropas Reģionu komiteja

Eiropas Reģionu komiteja

Eiropas Reģionu komiteja (RK) atrodas Briselē un ir konsultatīva ES struktūra, kurā darbojas vēlēti reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji no visām ES dalībvalstīm. Reģionu komitejā viņi var paust viedokli par ES tiesību aktiem, kuri tieši ietekmē reģionus un pilsētas.

Lai jūs varētu Reģionu komitejā pieņemt darbā ierēdņa statusā, jums jāiztur atklāts konkurss, ko starpiestāžu līmenī rīko Eiropas Personāla atlases birojs. Eiropas Reģionu komiteja pieņem darbā arī pagaidu darbiniekus un līgumdarbiniekus. Vietējo un reģionālo pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki, kā arī starpvaldību organizāciju darbinieki var pieteikt savu kandidatūru valsts norīkotu ekspertu amatiem.

Vieta(-as): 

Prakse

Prakse

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Reģionu komiteja
Līguma veids: Stažieri

Stažējoties Reģionu komitejā, jums būs iespēja ielūkoties politiskās asamblejas dinamiskajā ikdienas darbā. Uzzināsiet, kādi ir Reģionu komitejas mērķi un darbs Eiropas integrācijas jomā. Katrs stažieris tiek norīkots darbā kādā no Reģionu komitejas dienestiem, bet darbs lielā mērā ir atkarīgs no konkrētās nodaļas. Dažu nodaļu darba kārtībā vairāk ir politiskie jautājumi, citās – administratīvie. Stažieriem paredzētie darba uzdevumi ir līdzvērtīgi tiem, ko veic jaunākie speciālisti ierēdņu pakāpē AD5.

Kas var pieteikties: Augstskolu absolventi no ES dalībvalstīm vai ES oficiālajām kandidātvalstīm, kuri ļoti labi pārvalda kādu no ES oficiālajām valodām un apmierinošā līmenī vēl vienu ES darba valodu (franču vai angļu valodu).

Ilgums: 5 mēneši.

Apmaksa: Ir, aptuveni 1000 eiro mēnesī.

Sākuma datums: 16. februāris un 16. septembris.

Sīkāka informācija: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Reģionu komiteja, valsts ierēdņu stažēšanās

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Reģionu komiteja
Līguma veids: Stažieri

Šajā stažēšanās programmā iecerēts ieinteresētās personas iepazīstināt ar Reģionu komitejas politikas procesiem, sniedzot praktiskas zināšanas un vispārēju informāciju par Reģionu komitejas darbu vietējā un reģionālā līmenī. Iepazīstoties ar Reģionu komitejas darbu, stažieri gūs vispārēju priekšstatu par Eiropas sadarbības un integrācijas mērķiem un varēs izmantot iespēju strādāt daudzkultūru un daudzvalodu vidē.

Kas var pieteikties: Ierēdņi no ES dalībvalstu vietējām, reģionālajām un valsts iestādēm vai ES oficiālajām kandidātvalstīm. Stažieriem jābūt savas jomas speciālistiem, kuri savā amatā pilda ES administratoru līmenim atbilstošus pienākumus.

Ilgums: 1–4 mēneši (var pagarināt līdz 6 mēnešiem).

Apmaksa: Nav. Atalgojumu nodrošina nosūtošā iestāde.

Sākuma datums: Tiklīdz parādās vakance.

Sīkāka informācija: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Reģionu komiteja, īstermiņa mācību braucieni

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Reģionu komiteja
Līguma veids: Stažieri

Daļu studiju laika pavadot darbā Reģionu komitejā, stažieri var īstenot kādu no mācību projektiem un vienlaikus gūt unikālu praktisku darba pieredzi. Stažieri, kuriem tiek piedāvāta iespēja strādāt daudzkultūru un daudzvalodu vidē, var gūt praktisku pieredzi un zināšanas par Reģionu komitejas ikdienas darbu.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu vai ES oficiālo kandidātvalstu pilsoņi, kuriem ir vismaz bakalaura līmeņa diploms.

Ilgums: 1–4 mēneši (var pagarināt līdz 6 mēnešiem atkarībā no pieejamā finansējuma).

Apmaksa: Nav.

Sīkāka informācija: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx