Startseite > Vacatures > Institutions and agencies > Europees Comité van de Regio’s

Europees Comité van de Regio’s

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR), gevestigd in Brussel, is een adviesorgaan dat bestaat uit gekozen leden van plaatselijke en regionale overheden uit alle 28 EU-landen. Zij kunnen via het CvdR hun mening geven over EU-wetgeving die rechtstreeks gevolgen heeft voor de regio’s en steden.

Om als ambtenaar bij het CvdR te gaan werken, moet u zijn geslaagd voor een van de algemene vergelijkende onderzoeken die het Europees Bureau voor personeelsselectie organiseert voor de gezamenlijke instellingen. Bij het Europees Comité van de Regio’s werken ook tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten. Wie al bij een lokaal, regionaal of nationaal orgaan of bij een internationale organisatie werkt, kan ook solliciteren voor een functie als gedetacheerd nationaal deskundige.

Standplaatsen: 

Stage

Stages

Standplaatsen: Brussel (België)
Instelling/Agentschap: Europees Comité van de Regio’s
Dienstverband: Trainee

Stages bij het Comité van de Regio's vinden plaats in het hart van een dynamische politieke assemblee. Je kunt kennismaken met de werkzaamheden en doelstellingen van het CvdR en werken aan Europese integratie. Elke stagiair wordt toegewezen aan een specifieke afdeling van het CvdR. De werkinhoud hangt grotendeels af van de afdeling. Sommige zijn meer op politiek gericht, andere meer op administratie. De aard van het werk komt overeen met de taken van een beginnend ambtenaar (graad AD 5).

Voor wie? Universitair afgestudeerden uit een EU-land of uit een kandidaat-lidstaat, met grondige kennis van een van de officiële EU-talen en redelijke kennis van een andere werktaal van de EU (Frans of Engels).

Hoe lang? 5 maanden

Betaald? Ja, ongeveer 1 000 euro per maand.

Begindata: 16 februari en 16 september

Meer informatie: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Stages voor nationale ambtenaren bij het Comité van de Regio’s

Standplaatsen: Brussel (België)
Instelling/Agentschap: Europees Comité van de Regio’s
Dienstverband: Trainee

Deze stages zijn bedoeld om kennis en ervaring van belanghebbenden mee te nemen in het beleid van het CvdR en informatie over het functioneren van het CvdR te geven aan de lokale en regionale organisaties. Stagiairs krijgen via hun werk bij het CvdR een algemeen beeld van de doelstellingen van Europese samenwerking en integratie en de mogelijkheid om in een multiculturele en meertalige omgeving te werken.

Voor wie? Ambtenaren van lokale, regionale en nationale autoriteiten in een EU-land of een kandidaat-lidstaat. Kandidaten moeten werken op een niveau dat overeenkomt met dat van een administrateur bij de EU-instellingen.

Hoe lang? 1 tot 4 maanden (kan worden verlengd tot 6 maanden)

Betaald? Nee, de ambtenaar ontvangt wel een salaris van de autoriteit die hem of haar uitzendt.

Begindata: doorlopend

Meer informatie: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Korte studiebezoeken bij het Comité van de Regio’s

Standplaatsen: Brussel (België)
Instelling/Agentschap: Europees Comité van de Regio’s
Dienstverband: Trainee

Tijdens een studieperiode bij het Comité van de Regio's kun je een concreet project afronden en ervaren hoe het CvdR functioneert. Je krijgt de mogelijkheid praktische kennis en ervaring op te doen in een multiculturele en meertalige omgeving bij een van de afdelingen van het Comité.

Voor wie? EU-burgers of onderdanen van een kandidaat-lidstaat met minstens een bachelordiploma.

Hoe lang? 1 tot 4 maanden (kan soms worden verlengd tot 6 maanden, afhankelijk van de beschikbare middelen)

Betaald? Nee

Meer informatie: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx