Acasă > Posturi disponibile > Institutions and agencies > Comitetul European al Regiunilor

Comitetul European al Regiunilor

Comitetul European al Regiunilor (CoR), cu sediul la Bruxelles, este un organism consultativ al UE, format din reprezentanți ai statelor membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.

Pentru a fi recrutat ca funcționar titular al CoR, trebuie să fiți laureat al unui concurs general, organizat la nivel interinstituțional de către Oficiul European pentru Selecția Personalului. Comitetul European al Regiunilor angajează și agenți temporari sau contractuali. Angajații organismelor locale, regionale și naționale sau ai organizațiilor interguvernamentale pot să candideze pentru posturi de experți naționali detașați.

Stagiari

Stagii

Locații: Bruxelles (Belgia)
Instituție/Agenție: Comitetul European al Regiunilor
Tip de contract: Stagiar

Urmând un stagiu la Comitetul Regiunilor vă veți confrunta direct cu dinamica unei adunări politice. Vă veți familiariza cu obiectivele și activitatea Comitetului Regiunilor destinate integrării europene. Fiecare stagiar merge într-un anumit departament al Comitetului. Tipul de activitate depinde în mare parte de unitate. Unele unități sunt mai orientate politic, altele sunt mai administrative. În general, tipul de activitate este echivalent cu cel al funcționarilor debutanți cu gradul AD5.

Candidați eligibili: Absolvenți de studii superioare dintr-o țară membră a UE sau dintr-o țară candidată la aderare, care cunosc foarte bine una din limbile oficiale ale Uniunii și o altă limbă de lucru (franceză sau engleză) la un nivel satisfăcător

Durata: 5 luni

Plătit: Da. Circa 1 000 EUR pe lună

Date de începere: 16 februarie și 16 septembrie

Mai multe informații: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Stagii la Comitetul Regiunilor pentru funcționari guvernamentali

Locații: Bruxelles (Belgia)
Instituție/Agenție: Comitetul European al Regiunilor
Tip de contract: Stagiar

Aceste stagii își propun să le ofere participanților posibilitatea de a dobândi experiență și cunoștințe în legătură procesele de decizie politică ale Comitetului Regiunilor și să le furnizeze autorităților locale și regionale informații practice și feedback cu privire la activitatea Comitetului. Stagiarii își vor face o imagine de ansamblu despre obiectivele cooperării și integrării europene prin activitatea Comitetului Regiunilor și vor avea posibilitatea să lucreze într-un mediu multicultural și multilingv.

Candidați eligibili: Funcționari ai administrațiilor locale, regionale sau naționale din statele membre sau din țări candidate la aderare. Candidații trebuie să dețină un post cu responsabilități similare celui de administrator european.

Durata: 1-4 luni (se poate prelungi până la 6 luni)

Plătit: Nu. Plata se face de către instituția de origine.

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Vizite scurte de studiu la Comitetul Regiunilor

Locații: Bruxelles (Belgia)
Instituție/Agenție: Comitetul European al Regiunilor
Tip de contract: Stagiar

Perioadele de studiu la Comitetul Regiunilor le permit beneficiarilor să finalizeze un proiect concret și să experimenteze direct cum funcționează Comitetul Regiunilor. Stagiarii dobândesc experiență și cunoștințe practice în legătură cu activitatea de zi cu zi a serviciilor Comitetului și au posibilitatea de a lucra într-un mediu multicultural și multilingv.

Candidați eligibili: Cetățeni ai UE sau ai unui stat candidat la aderare, care au cel puțin diplomă de licență.

Durata: 1-4 luni (în funcție de resursele disponibile, poate fi prelungită până la 6 luni)

Plătit: Nu.

Mai multe informații: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx