Evropski odbor regij

Evropski odbor regij s sedežem v Bruslju je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo lokalno in regionalno izvoljeni predstavniki iz vseh držav članic EU. Predstavniki lahko v odboru izmenjujejo mnenja o zakonodaji EU, ki ima neposredni vpliv na regije in mesta.

Kot uradnik/uradnica v Odboru regij se lahko zaposlite, če uspešno opravite javni natečaj, ki ga na medinstitucionalni ravni organizira Evropski urad za izbor osebja. Evropski odbor regij zaposluje tudi začasne ali pogodbene uslužbence. Zaposleni v lokalni, regionalni in državni upravi ali medvladnih organizacijah se lahko prijavijo na mesta napotenih nacionalnih strokovnjakov.

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Pripravništva

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Evropski odbor regij
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Pripravništvo na Odboru regij pomeni delo v dinamičnem političnem zboru. Pripravniki spoznajo cilje in prizadevanja Odbora regij v zvezi z evropskim povezovanjem. Vsak pripravnik je dodeljen posamezni službi, delovne naloge so odvisne od enote, nekatere enote so usmerjene v politično delo, druge v upravno. Na splošno velja, da pripravniki opravljajo enako delo kot nižji upravni uslužbenci (AD5).

Kdo se lahko prijavi: Univerzitetni diplomanti iz držav EU in držav, uradnih kandidatk za pristop. Temeljito morajo obvladati enega od uradnih jezikov EU in dobro znati enega od delovnih jezikov EU (francoščina ali angleščina).

Trajanje: 5 mesecev

Plačano pripravništvo: Da. Okoli 1 000 evrov na mesec

Začetek pripravništva: 16. februar in 16. september

Več informacij: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Praksa za vladne uradnike na Odboru regij

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Evropski odbor regij
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Praksa omogoči Odboru regij, da v svoje postopke politik vključi znanje in izkušnje organov v državah članicah, organom na lokalni in regionalni ravni pa prinesejo praktično znanje/povratne informacije o delu Odbora regij. Udeleženci prakse spoznajo delo Odbora in pridobijo splošno predstavo o ciljih evropskega sodelovanja in povezovanja, spoznajo delo v večkulturnem in večjezičnem okolju.

Kdo se lahko prijavi: Uradniki iz lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov v državah članicah EU ali državah, uradnih kandidatkah za pristop. Udeleženci morajo biti strokovnjaki na delovnih mestih, ki ustrezajo upravnim uslužbencem EU.

Trajanje: 1–4 mesece (lahko se podaljša na 6 mesecev)

Plačano: Ne. Dohodek zagotavlja organ pošiljatelj.

Začetek prakse: poteka

Več informacij: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Kratkotrajni študijski obiski na Odboru regij

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Evropski odbor regij
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Študijski obiski na Odboru regij omogočajo udeležencem, da dokončajo konkreten projekt in hkrati neposredno spoznajo dela Odbora regij. Pridobijo praktično izkušnjo in poznavanje vsakodnevnih dejavnosti služb Odbora, spoznajo delo v večkulturnem in večjezičnem okolju.

Kdo se lahko prijavi: Državljani držav EU in držav, uradnih kandidatk za pristop, imeti morajo diplomo najmanj prve stopnje.

Trajanje: 1–4 mesece (lahko se podaljša na 6 mesecev, odvisno od razpoložljivih virov)

Plačano: Ne

Več informacij: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx