Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Europeiska regionkommittén

Europeiska regionkommittén

Europeiska regionkommittén, som har sitt säte i Bryssel, är ett rådgivande EU-organ som består av lokala och regionala folkvalda företrädare från EU-länderna. Genom kommittén kan de föra fram synpunkter på EU-lagstiftning som direkt påverkar regioner och kommuner.

De flesta av kommitténs anställda rekryteras genom allmänna uttagningsprov som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån. Ibland söks också tillfälligt anställda och kontraktsanställda. Om du jobbar för ett nationellt, regionalt eller lokalt organ eller en mellanstatlig organisation kan du även söka en tjänst som nationell expert.

Tjänsteorter: 

Praktik

Praktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska regionkommittén
Anställningsform: Praktikant

En praktikplats hos Regionkommittén ger dig en inblick i en dynamisk politisk församling där du får lära dig mer om kommitténs mål och arbete med den europeiska integrationen. Dina uppgifter beror på i vilken avdelning du hamnar – vissa är mer politiskt inriktade och andra mer administrativa. I allmänhet får du samma typ av arbetsuppgifter som en handläggare på lägre nivå (lönegrad AD5).

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen och är EU-medborgare eller kommer från ett officiellt kandidatland. Du ska ha mycket goda kunskaper i ett officiellt EU-språk och tillfredsställande kunskaper i ett annat EU-arbetsspråk (engelska eller franska).

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja, cirka 1 000 euro i månaden

Startdatum: 16 februari och 16 september

Mer information: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Regionkommittén – praktik för myndighetsanställda

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska regionkommittén
Anställningsform: Praktikant

Under den här praktiken får du som är myndighetsanställd lära dig mer om Regionkommitténs arbete. Du kan sedan sprida kunskapen och erfarenheten vidare till regionala och lokala organ i ditt hemland. Du får veta mer om målen för EU:s samarbete och integration genom Regionkommitténs arbete och får jobba i en mångkulturell och flerspråkig miljö.

Vem kan söka? Du som är anställd vid en lokal, regional eller nationell myndighet i ett EU-land eller i ett officiellt kandidatland. Dina nuvarande arbetsuppgifter ska motsvara en EU-handläggares.

Hur lång är praktiken? 1–4 månader (kan förlängas till 6 månader)

Får jag lön? Nej, du får lön från den myndighet som skickar dig

Startdatum: Löpande

Mer information: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Regionkommittén – obetald korttidspraktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska regionkommittén
Anställningsform: Praktikant

Under en kortare praktik på Regionkommittén kan du slutföra ett konkret projekt och samtidigt få en unik inblick i kommitténs arbete. Du får praktisk erfarenhet av det dagliga arbetet och får jobba i en mångkulturell och flerspråkig miljö.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller ett officiellt kandidatland och som har minst kandidatexamen

Hur lång är praktiken? 1–4 månader (kan eventuellt förlängas till 6 månader)

Får jag lön? Nej

Mer information: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx