Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv sídlí ve Štrasburku a zkoumá stížnosti ohledně práce orgánů, institucí a dalších subjektů EU. Stížnosti mohou podávat občané a obyvatelé členských zemí Unie a také sdružení a podniky se sídlem v EU.

Pokud máte zájem pro Úřad evropského veřejného ochránce práv pracovat, měli byste pravidelně navštěvovat tuto internetovou stránku, kde najdete veškeré nezbytné informace týkající se budoucích výběrových řízení.

Odborná stáž

Stáže

Lokalita/y: Brusel (Belgie), Štrasburk (Francie)
Druh smlouvy: Stáže

Úřad evropského veřejného ochránce práv nabízí stáže vysokoškolským studentům nebo absolventům se zájmem o to, jak funguje veřejná správa Evropské unie a zejména pak jak se její činnost dotýká občanů.

Účelem stáží je nabídnout čerstvým absolventům praktické zkušenosti s prací úřadu evropského veřejného ochránce práv a umožnit jim rozšířit si znalosti a dovednosti získané během studia. Mezi úkoly stážisty patří např. pomoc při vyšetřování stížností, pomoc v oblasti médií a komunikace, práce na IT projektech nebo rešerše týkající se práce veřejného ochránce práv. Stážisté pracují pod dohledem úředníka či zaměstnance úřadu evropského veřejného ochránce práv, obvykle vedoucího oddělení.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci členského státu EU nebo kandidátské země, kteří získali přinejmenším bakalářský titul v jednom z oborů uvedených v oznámení o stáži

Doba trvání stáže: maximálně 1 rok (v závislosti na výsledcích)

Plat: ano, přibližně 1 300 eur měsíčně v Bruselu a přibližně 1 600 eur za měsíc ve Štrasburku

Datum zahájení stáže: 1. ledna nebo 1. září

Více informací: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers