Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmands kontor ligger i Strasbourg og undersøger klager over EU-institutionernes og andre EU-organers administration. Klagerne kan indgives af borgere eller indbyggere i EU-landene eller af sammenslutninger eller virksomheder med hjemsted i EU.

Hvis du er interesseret i at arbejde for Den Europæiske Ombudsmands kontor, bør du regelmæssigt gå ind på dette website, hvor du kan finde alle de nødvendige oplysninger om fremtidige udvælgelsesrunder.

Sted/steder: 

Praktik

Den Europæiske Ombudsmand

Åbent for ansøgninger: 01/02/2019
Frist: 31/03/2019 - 23:59(Bruxellestid)
Sted/steder: Bruxelles (Belgien), Strasbourg (Frankrig)
Institution/agentur: Den Europæiske Ombudsmand
Kontrakttype: Praktikant

Den Europæiske Ombudsmand tilbyder praktikophold til studerende på højere læreanstalter eller færdiguddannede med stor interesse i EU's offentlige forvaltning, og især i hvordan EU's administration vedrører borgerne.

Praktikopholdene skal give de nyuddannede praktisk erfaring med Den Europæiske Ombudsmands arbejde og give dem mulighed for at bygge videre på viden og færdigheder, som de har tilegnet sig under deres studier. Afhængigt af praktikopholdets art får praktikanterne til opgave at hjælpe med at undersøge klager, bistå med medie- og kommunikationsaktiviteter, arbejde på IT-projekter eller forskning, der er relevant for Ombudsmandens arbejde. Praktikanterne arbejder under opsyn af en tjenestemand eller ansat i Den Europæiske Ombudsmands kontor, for det meste en kontorchef eller tilsvarende.

Hvem kan søge? Borgere i et EU-land eller i et kandidatland til tiltrædelse, som har en grad eller et eksamensbevis på mindst 3 år på et af følgende områder: Politisk videnskab, europæiske studier, internationale forbindelser, europæisk offentlig forvaltning, personale, jura, revision og økonomi.

Varighed: mindst 4 måneder med mulighed for forlængelse i yderligere 8 måneder (afhængig af resultaterne) og således højst 12 måneder

Lønnet? Ja. Omkring 1 300 euro om måned i Bruxelles og omkring 1 500 euro i Strasbourg.

Startdato: 1. januar og 1. september