Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Με έδρα το Στρασβούργο, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες σχετικά με περιπτώσεις κακοδιαχείρισης από όργανα ή άλλους οργανισμούς της ΕΕ. Τις καταγγελίες αυτές μπορούν να υποβάλλουν πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι χωρών της ΕΕ, ή ακόμα ενώσεις ή επιχειρήσεις με έδρα την ΕΕ.

Αν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, να επισκέπτεστε τακτικά αυτόν τον ιστότοπο όπου θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Στρασβούργο (Γαλλία)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε πτυχιούχους πανεπιστημίου ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για τη δημόσια διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, για το πώς η διοίκηση της ΕΕ σχετίζεται με τους πολίτες.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να δώσει σε νέους πτυχιούχους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα καθήκοντα των ασκουμένων, ανάλογα με την κατεύθυνση της πρακτικής άσκησης που θα επιλέξουν, θα περιλαμβάνουν υποστήριξη για τη διερεύνηση καταγγελιών, συνδρομή στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της επικοινωνίας, συμμετοχή σε έργα ΤΠ ή στην έρευνα που σχετίζεται με το έργο του Διαμεσολαβητή. Οι ασκούμενοι εργάζονται υπό την άμεση εποπτεία μόνιμου ή άλλου υπαλλήλου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, που συνήθως κατέχει θέση προϊσταμένου μονάδας ή ισοδύναμη.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών σε έναν από τους κλάδους που προβλέπονται στην προκήρυξη της θέσης πρακτικής άσκησης.

Διάρκεια: 1 έτος το πολύ (ανάλογα με τις επιδόσεις).

Αμειβόμενη θέση: ναι. Περίπου 1.300 ευρώ τον μήνα στις Βρυξέλλες και περίπου 1.600 ευρώ τον μήνα στο Στρασβούργο.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Ιανουαρίου και 1η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers