Euroopan oikeusasiamies

Strasbourgissa toimiva Euroopan oikeusasiamies tutkii kanteluja, jotka liittyvät EU:n toimielinten ja muiden elinten toiminnassa ilmenneeseen huonoon hallintoon. Kantelun tekijänä voi olla EU-kansalainen, EU-maan asukas tai EU:ssa toimipaikkaansa pitävä järjestö tai liikeyritys.

Jos olet kiinnostunut työstä Euroopan oikeusasiamiehen toimistossa, seuraa EPSOn verkkosivustoa, jolla on tietoja tulevista kilpailuista.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Harjoittelupaikat

Toimipaikat: Bryssel (Belgia), Strasbourg (Ranska)
Toimielin/Virasto: Euroopan oikeusasiamies
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan oikeusasiamies tarjoaa harjoittelupaikkoja korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka ovat kiinnostuneita EU:n julkishallinnosta ja erityisesti sen vuorovaikutuksesta kansalaisten kanssa.

Harjoittelujaksojen tarkoituksena on tarjota vastavalmistuneille käytännön kokemusta Euroopan oikeusasiamiehen työstä sekä täydentää opintojen aikana kertynyttä tietämystä. Harjoittelijoiden tehtäviin kuuluu muun muassa avustaminen Euroopan oikeusasiamiehelle tehtyjen kantelujen tutkinnassa, mediaan ja viestintään liittyvissä tehtävissä, tietoteknisissä hankkeissa ja oikeusasiamiehen työhön liittyvissä tutkimuksissa. Harjoittelijat työskentelevät Euroopan oikeusasiamiehen toimiston virkamiehen tai muun toimihenkilön (yleensä yksikönpäällikkö tai vastaava) ohjauksessa ja valvonnassa.

Kohderyhmä: EU-kansalaiset ja EU:n ehdokasmaiden kansalaiset, joilla on vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja edellyttävä tutkinto jollakin harjoittelua koskevassa ilmoituksessa mainituista aloista.

Harjoittelun kesto: Enintään vuosi (tapauskohtaisesti).

Palkka/korvaus: Kyllä. Noin 1 300 euroa/kk Brysselissä ja noin 1 600 euroa/kk Strasbourgissa.

Aloitusajankohdat: 1. tammikuuta ja 1. syyskuuta

Lisätietoja: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers