Home > Job opportunities > Institutions and agencies > An tOmbudsman Eorpach

An tOmbudsman Eorpach

Is éard is cúram don Ombudsman Eorpach, atá lonnaithe in Strasbourg, gearáin faoi chúrsaí riaracháin institiúidí an Aontais Eorpaigh nó chomhlachtaí eile an Aontais a fhiosrú. Féadfaidh saoránaigh nó cónaitheoirí i mBallstát nó comhlachais nó gnólachtaí atá bunaithe san Aontas Eorpach gearáin a dhéanamh.

Má tá spéis agat a bheith ag obair in Oifig an Ombudsman Eorpaigh, ba cheart duit féachaint go rialta ar an suíomh gréasáin seo, áit a bhfaighidh tú an t-eolas ar fad a bhaineann le nósanna imeachta roghnúcháin amach anseo.

Áit(eanna): 

Tréimhsí oiliúna

An tOmbudsman Eorpach

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 01/02/2019
An spriocdháta d'iarratais: 31/03/2019 - 23:59(am na Bruiséile)
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Strasbourg na Fraince
Institiúid/Gníomhaireacht: An tOmbudsman Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tairgeann an tOmbudsman Eorpach tréimhsí oiliúna do chéimithe ollscoile agus do chéimithe ardoideachais a bhfuil suim mhór acu i riarachán poiblí an Aontais Eorpaigh agus, go háirithe, sa dóigh a bhfeidhmíonn riarachán an Aontais i dtaca leis na saoránaigh.

Tá na tréimhsí oiliúna ceaptha taithí phraiticiúil ar obair an Ombudsman Eorpaigh a thabhairt do chéimithe nua agus deis a thabhairt dóibh cur leis an t-eolas agus leis na scileanna a shealbhaigh siad le linn a gcúrsa staidéir. Bíonn cúraimí éagsúla le déanamh ag oiliúnaithe, de réir an tsaghais tréimhse oiliúna atá á cur isteach acu, cuir i gcás, gearáin a láimhseáil, cúnamh a thabhairt i réimse na meán agus na cumarsáide, páirt a ghlacadh i dtionscadail teicneolaíochta faisnéise nó i dtaighde a bhaineann le hobair an Ombudsman. Is iondúil gur faoi mhaoirseacht oifigeach nó gníomhaire ar leibhéal Cinn Aonaid nó a chothrom in oifig an Ombudsman Eorpaigh a bhíonn oiliúnaithe ag obair.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach agus de thír is iarrthóir ar bhallraíocht san Aontas Eorpach, a bhain céim nó dioplóma amach de bharr cúrsa staidéir trí bliana ar a laghad, i gceann de na réimsí seo a leanas: an eolaíocht pholaitiúil, an léann Eorpach, an caidreamh idirnáisiúnta, riarachán poiblí Eorpach, acmhainní daonna, an dlí, an iniúchóireacht agus an eacnamaíocht

Fad ama: tréimhse ceithre mhí ar a laghad, agus an fhéidearthacht ann 8 mí a chur léi (ag brath ar a fheabhas agus a éiríonn leis an oiliúnaí), go ceann 12 mhí ar a mhéad

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim is €1,300 sa mhí an pá sa Bhruiséil agus tuairim is €1,500 sa mhí an pá in Strasbourg.

Dátaí tosaigh: 1 Eanáir agus 1 Meán Fómhair