Europski ombudsman

Europskom ombudsmanu sjedište je u Strasbourgu, a bavi se istraživanjem pritužbi na upravljanje institucijama EU-a ili drugim tijelima EU-a. Njih mogu podnijeti građani ili stanovnici država članica EU-a te udruge ili poduzeća sa sjedištem u EU-u.

Ako vas zanima rad u uredu europskog ombudsmana, trebali biste redovito provjeravati ovo web-mjesto na kojem ćete pronaći sve potrebne informacije o budućim postupcima odabira.

Mjesto zaposlenja: 

Pripravnički staž

Europski ombudsman

Prijave počinju: 01/02/2019
Rok za prijavu: 31/03/2019 - 23:59(prema briselskom vremenu)
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija), Strasbourg (Francuska)
Institucija/agencija: Europski ombudsman
Vrsta ugovora: Pripravnici

Ured Europskog ombudsmana nudi mogućnost pripravničkog stažiranja osobama s visokoškolskom diplomom koje imaju snažan interes za javnu upravu Europske unije, a posebno za njezin odnos s građanima.

Cilj je stažiranja osobama koje su nedavno diplomirale pružiti praktično iskustvo u radu Ureda Europskog ombudsmana te im omogućiti nadogradnju znanja i vještina stečenih tijekom studija. Ovisno o vrsti staža poslovi stažista mogu obuhvaćati pomoć u istraživanju pritužbi ili u radu s medijima i komunikacijama te rad na projektima u području IT-a ili na istraživanju dokumentacije relevantne za rad Ombudsmana. Stažisti su pod izravnim stručnim vodstvom stalno ili privremeno zaposlenog osoblja u Uredu Europskog ombudsmana (načelnik odjela ili jednakovrijedna funkcija).

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a ili zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u koji posjeduju barem diplomu trogodišnjeg studija iz jednog od sljedećih područja: političke znanosti, europski studiji, međunarodni odnosi, europska javna uprava, ljudski resursi, pravo, revizija i ekonomija

Trajanje: najmanje 4 mjeseca; ovisno o uspješnosti može se produljiti za 8 mjeseci te iznositi najviše 12 mjeseci

Plaćeno: da, oko 1300 EUR mjesečno za Bruxelles i oko 1500 EUR mjesečno za Strasbourg

Datum početka: 1. siječnja i 1. rujna