Európai ombudsman

Az európai ombudsman, akinek székhelye Strasbourgban van, az EU intézményeinek és szerveinek működése során elkövetett hivatali visszaélésekkel kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki. Az európai ombudsmanhoz az uniós országok állampolgárai és lakosai, illetve az EU területén székhellyel rendelkező vállalkozások és szervezetek fordulhatnak panaszaikkal.

Ha Ön szívesen dolgozna az európai ombudsman hivatalánál, érdemes rendszeresen ellátogatnia erre a webhelyre, ahol az összes szükséges információt megtalálhatja a tervezett kiválasztási eljárásokról.

Munkavégzés helye(i): 

Szakmai gyakorlat

Európai ombudsman

Jelentkezési időszak kezdete: 01/02/2019
Határidő: 31/03/2019 - 23:59(brüsszeli idő szerint)
Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium), Strasbourg (Franciaország)
Intézmény / Ügynökség: Európai ombudsman
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az európai ombudsman gyakornoki helyet kínál olyan egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személyeknek, akik érdeklődnek az Európai Unió közigazgatása iránt és kiváltképp aziránt, hogy az emberek mindennapjait hogyan befolyásolják az uniós szintű adminisztratív döntések.

A szakmai gyakorlat célja, hogy a diplomás pályakezdők gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az európai ombudsman munkájáról, és hogy kamatoztathassák a tanulmányaik alatt megszerzett tudást és készségeket. Az adott szakmai gyakorlat típusától függően a gyakornokok többek között részt vehetnek panaszok kivizsgálásában, médiaügyi és kommunikációs feladatokat láthatnak el, IT-projekteken dolgozhatnak vagy kutatómunkát végezhetnek az ombudsman hatáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatban stb. A gyakornokok az európai ombudsman hivatalánál dolgozó munkatárs vagy tisztviselő (általában egységvezető vagy vele egyenrangú személy) közvetlen felügyelete alá tartoznak.

Kik jelentkezhetnek? Uniós tagállam vagy hivatalos tagjelölt ország állampolgárai, akik a következő területen legalább hároméves tanulmányoknak megfelelő diplomával vagy oklevéllel rendelkeznek: politikatudományok, európai tanulmányok, nemzetközi kapcsolatok, európai közigazgatás, humánerőforrás, jog, ellenőrzés és közgazdaságtan.

Időtartam: minimum 4 hónap, amely teljesítménytől függően 8 hónappal meghosszabbítható – összesen legfeljebb 12 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés Brüsszelben havonta kb. 1300 euró, Strasbourgban havonta kb. 1500 euró.

Mikor lehet kezdeni? Minden év január 1-jén és szeptember 1-jén.