Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuda birojs, kas atrodas Strasbūrā, izskata sūdzības par ES iestādēm un struktūrām administratīvās pārvaldes sakarībā. Šīs sūdzības var iesniegt ES dalībvalstu pilsoņi un iedzīvotāji, kā arī Eiropas Savienībā reģistrētas apvienības un uzņēmumi.

Ja vēlaties strādāt Eiropas Ombuda birojā, regulāri ielūkojieties šajā tīmekļa vietnē: te atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par turpmākajām atlases procedūrām.

Prakse

Eiropas Ombuds

Pieteikšanās procedūras sākums: 01/02/2019
Termiņš: 31/03/2019 - 23:59(pēc Briseles laika)
Vieta(-as): Brisele (Beļģija), Strasbūra (Francija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Ombuds
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Ombuds piedāvā stažēšanās iespējas augstskolu absolventiem, kuriem ir patiesa interese par Eiropas Savienības publisko pārvaldi un jo īpaši to, kā ES pārvalde ietekmē iedzīvotājus.

Diplomu nesen saņēmušajiem augstskolu absolventiem prakse sniedz iespēju gūt darba pieredzi Eiropas Ombudā un šajā darbā izmantot studiju laikā apgūtās zināšanas un prasmes. Uzdevumi, ko nosaka atkarībā no konkrētās prakses programmas, ietver palīdzību sūdzību izskatīšanā, plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas jomā, IT projektos vai ar Eiropas Ombuda darbu saistītā izpētē. Stažieri strādā Eiropas Ombuda ierēdņa vai darbinieka (parasti nodaļas vadītāja vai līdzvērtīga līmeņa darbinieka) tiešā pārraudzībā.

Kas var pieteikties: ES dalībvalsts vai kandidātvalsts pilsoņi, kuriem ir vismaz triju gadu studijās iegūts grāds vai diploms kādā no šīm specialitātēm: politikas zinātne, Eiropas studijas, starptautiskās attiecības, Eiropas publiskā pārvalde, cilvēkresursi, tiesības, revīzijas tiesības un ekonomika.

Ilgums: vismaz 4 mēneši ar iespēju pagarināt vēl par 8 mēnešiem (atkarībā no snieguma) – kopā ne vairāk kā 12 mēneši.

Apmaksa: Ir, aptuveni 1300 eiro mēnesī Briselē un 1500 eiro mēnesī Strasbūrā.

Sākuma datums: 1. janvāris un 1. septembris.

Sīkāka informācija: Vairāk par praksi pie Eiropas Obuda