Europese Ombudsman

De Europese Ombudsman is gevestigd in Straatsburg en onderzoekt klachten over het functioneren van de EU-instellingen en andere EU-organen. De klachten kunnen afkomstig zijn van onderdanen of inwoners van de EU-landen of van in de EU gevestigde verenigingen of bedrijven.

Wilt u werken voor de Europese Ombudsman, kijk dan regelmatig op deze website. U vindt er alle nodige informatie over aanstaande selectieprocedures.

Standplaatsen: 

Stage

Stages

Standplaatsen: Brussel (België), Straatsburg (Frankrijk)
Instelling/Agentschap: Europese Ombudsman
Dienstverband: Trainee

De Europese ombudsman biedt stageplaatsen aan voor afgestudeerden van een universiteit of hogeschool die belangstelling hebben voor het bestuur van de Europese Unie en met name voor de relatie tussen dat bestuur en de burger.

De stages bieden pas afgestudeerden de mogelijkheid praktisch kennis te maken met de werkzaamheden van de Europese ombudsman en hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Stagiairs kunnen o.a. werken op het gebied van klachten, media en communicatie, IT-projecten of studies die relevant zijn voor het werk van de ombudsman. Stagiairs werken onder direct toezicht van een ambtenaar of personeelslid van de Europese Ombudsman, meestal een eenheidshoofd of equivalent.

Voor wie? EU-burgers of onderdanen van een kandidaat-lidstaat met een diploma van een universitaire opleiding of opleiding hoger onderwijs van minstens 3 jaar op een van de vakgebieden die vermeld staan in de oproep.

Hoe lang? Maximaal 1 jaar (afhankelijk van de prestaties).

Betaald? Ja, ongeveer 1 300 euro per maand in Brussel en ongeveer 1 600 euro in Straatsburg.

Begindata: 1 januari en 1 september.

Meer informatie: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers