Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, z siedzibą w Strasburgu, bada skargi dotyczące działalności instytucji i organów UE. Skargi mogą składać obywatele UE lub osoby zamieszkałe na terytorium UE oraz przedsiębiorstwa i instytucje mające siedzibę w UE.

Jeśli interesuje Cię praca w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony – są tu zamieszczane wszelkie potrzebne informacje o przyszłych procedurach naboru.

Lokalizacja: 

Staż

Staże

Lokalizacja: Bruksela (Belgia), Strasburg (Francja)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oferuje staże skierowane do absolwentów uniwersytetów lub uczelni wyższych, którzy są żywo zainteresowani administracją publiczną Unii Europejskiej, a w szczególności tematyką relacji między administracją UE a obywatelami.

Celem staży jest praktyczne zaznajomienie świeżo upieczonych absolwentów uczelni wyższych z działalnością Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Stażyści mają możliwość uzupełnienia swojej wiedzy i rozwinięcia umiejętności nabytych podczas studiów. Do zadań powierzanych stażystom, w zależności od programu stażu, należą: asystowanie przy rozpatrywaniu skarg, pomoc w kontaktach z mediami i działaniach komunikacyjnych, praca nad projektami informatycznymi i zbieranie informacji potrzebnych w działalności Rzecznika. Stażyści pracują pod bezpośrednim nadzorem urzędnika lub pracownika zatrudnionego w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zazwyczaj jest to kierownik działu lub osoba na równoważnym stanowisku.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE lub państw kandydujących, posiadający stopień naukowy lub dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych w jednej z dziedzin przewidzianych w ogłoszeniu o stażu.

Czas trwania: Maksymalnie jeden rok (w zależności od wyników)

Staż płatny: Tak – około 1 300 euro miesięcznie w Brukseli i około 1 600 euro miesięcznie w Strasburgu

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 stycznia i 1 września

Więcej informacji: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers