Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic s sedežem v Strasbourgu preiskuje pritožbe v zvezi z nepravilnostmi v institucijah in drugih organih EU. Pritožbo lahko vložijo državljani ali prebivalci držav članic EU ter organizacije in podjetja s sedežem v EU.

Če vas zanima delo v uradu evropskega varuha človekovih pravic, redno spremljajte to spletišče, kjer boste našli informacije o prihodnjih natečajih in izbirnih postopkih.

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Evropski varuh človekovih pravic

Prijave sprejemamo od: 01/02/2019
Rok za oddajo: 31/03/2019 - 23:59(Bruseljski čas)
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Strasbourg (Francija)
Institucija/Agencija: Evropski varuh človekovih pravic
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Urad evropskega varuha človekovih pravic ponuja pripravništvo univerzitetnim in visokošolskim diplomantom, ki jih zanima javna uprava Evropske unije, predvsem v razmerju do državljanov EU.

Pripravniki pridobijo praktične izkušnje z delom evropskega varuha človekovih pravic ter dopolnijo znanje in veščine, pridobljene v času študija. Glede na področje pripravništva delovne naloge obsegajo pomoč pri preiskavah prejetih pritožb, pomoč pri medijskem komuniciranju, sodelovanje pri projektih IT in raziskovanjih, relevantnih za delo varuha. Pripravniki delajo pod neposrednim mentorstvom uradnika oz. uslužbenca urada evropskega varuha, navadno vodje enote ali enakovrednega položaja.

Kdo se lahko prijavi: Državljani držav članic EU in držav kandidatk s končanim najmanj triletnim študijem in diplomo s področja: politične vede, evropske študije, mednarodni odnosi, evropska javna uprava, človeški viri, pravo, revizija in ekonomija.

Trajanje: Najmanj 4 mesece z možnostjo podaljšanja za 8 mesecev (odvisno od pripravnikove uspešnosti), skupno največ 12 mesecev.

Plačano: Da. Okoli 1 300 evrov na mesec v Bruslju, okoli 1 500 evrov na mesec v Strasbourgu.

Začetek: 1. januar in 1. september