Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen, som har sitt säte i Strasbourg, utreder klagomål som rör EU-institutionernas och övriga EU-organs administration. Alla EU-medborgare och personer som är bosatta i EU, samt organisationer och företag kan framföra klagomål.

Om du vill jobba för Europeiska ombudsmannen bör du regelbundet gå in på ombudsmannens webbplats och informera dig om kommande uttagningsprov.

Tjänsteorter: 

Praktik

Praktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Strasbourg (Frankrike)
Institution/ byrå: Europeiska ombudsmannen
Anställningsform: Praktikant

Du kan söka praktik hos ombudsmannen om du har en universitets- eller högskoleutbildning och ett genuint intresse för EU-förvaltningen och dess kontakter med allmänheten.

Under praktiken får du som är nyutexaminerad inblick i ombudsmannens arbete och kan komplettera dina teoretiska kunskaper. Du kan få hjälpa till med att utreda klagomål eller jobba med medier och kommunikation, it-projekt eller forskning med relevans för ombudsmannens arbete. Din handledare är någon av ombudsmannens anställda, vanligtvis en enhetschef eller motsvarande.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller kandidatland och har en examen efter minst tre års studier i något av de ämnen som anges i meddelandet om praktik.

Hur lång är praktiken? Högst ett år (beroende på din prestation)

Får jag lön? Ja, cirka 1 300 euro i månaden i Bryssel och 1 600 euro i månaden i Strasbourg

Startdatum: 1 januari och 1 september

Mer information: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers