Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen, som har sitt säte i Strasbourg, utreder klagomål som rör EU-institutionernas och övriga EU-organs administration. Alla EU-medborgare och personer som är bosatta i EU, samt organisationer och företag kan framföra klagomål.

Om du vill jobba för Europeiska ombudsmannen bör du regelbundet gå in på ombudsmannens webbplats och informera dig om kommande uttagningsprov.

Tjänsteorter: 

Praktik

EU-ombudsmannen

Första ansökningsdag: 01/02/2019
Sista ansökningsdag: 31/03/2019 - 23:59(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Strasbourg (Frankrike)
Institution/ byrå: Europeiska ombudsmannen
Anställningsform: Praktikant

Du kan söka praktik hos ombudsmannen om du har en högskoleexamen och ett genuint intresse för EU-förvaltningen och dess kontakter med allmänheten.

Under praktiken får du som är nyutexaminerad inblick i ombudsmannens arbete och kan komplettera dina studiekunskaper. Du kan få hjälpa till med att utreda klagomål eller jobba med medier och kommunikation, it-projekt eller forskning med relevans för ombudsmannens arbete. Din handledare är någon av ombudsmannens anställda, vanligtvis en enhetschef eller motsvarande.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller kandidatland och har en minst en kandidatexamen i något av följande ämnen: statskunskap, Europastudier, internationella relationer, EU-förvaltning, personalförvaltning, juridik, revision och ekonomi.

Hur lång är praktiken? Minst 4 månader som kan förlängas med ytterligare 8 månader (beroende på din prestation) så att praktiken blir totalt 12 månader

Får jag lön? Ja, cirka 1 300 euro i månaden i Bryssel och 1 500 euro i månaden i Strasbourg

Startdatum: 1 januari och 1 september