Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Европейски надзорен орган по защита на данните

Европейски надзорен орган по защита на данните

Понякога институциите и органите на ЕС обработват в рамките на своите задължения лична информация за гражданите — в електронен, писмен или визуален формат. Обработката включва събиране, записване, съхраняване, извличане, изпращане, блокиране или изтриване на данни. Задачата на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е да се грижи за спазването на строгите правила за защита на личните данни, които са в сила за тези дейности.

ЕНОЗД, със седалище в Брюксел, е създаден през 2004 г. и понастоящем за него работят около 60 служители, разделени в пет отдела и сектора. В допълнение към постоянните служители съществуват програми за временни позиции за национални експерти и стажанти.

Местоположение (-я): 

Стаж

Европейски надзорен орган по защита на данните

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Европейският надзорен орган по защита на данните предлага на наскоро дипломирани висшисти възможност да приложат на практика придобитите познания, по-специално в техните конкретни области на компетентност. Стажовете дават възможност за придобиване на практически опит във връзка с ежедневната дейност на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС, които са завършили първия цикъл от висшето си образование (три години университетско образование) и са получили диплома или еквивалентен на нея документ.

Продължителност: 5 месеца 

Платен: Да. Около 950 евро на месец.

Начални дати: 1 март и 1 октомври

За повече информация: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en