Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Evropský inspektor ochrany údajů

Evropský inspektor ochrany údajů

Orgány a instituce EU někdy v rámci svých povinností zpracovávají osobní údaje občanů, a to v elektronické, písemné či vizuální podobě. Zpracování dat obnáší shromažďování, zaznamenávání, uchovávání, zpětné vyhledávání, zasílání, ale i jejich blokování nebo výmaz. Úkolem Evropského inspektora ochrany údajů je dohlížet na to, aby byla při těchto činnostech dodržena přísná pravidla ochrany soukromí.

Tento úřad byl zřízen v roce 2004 a sídlí v Bruselu. V současné době zaměstnává přibližně 60 zaměstnanců, rozdělených do pěti jednotek a sektorů. Kromě statutárních zaměstnanců zaměstnává úřad rovněž dočasné národní expertystážisty.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Evropský inspektor ochrany údajů

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Druh smlouvy: Stáže

Úřad evropského inspektora ochrany údajů nabízí čerstvým vysokoškolským absolventům příležitost uvést do praxe znalosti, které získali během studií. Díky stážím získají praktické zkušenosti s každodenní činností úřadu a také s problematikou ochrany údajů obecně.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských států EU, kteří dokončili první cyklus vysokoškolského studia a získali minimálně bakalářský titul.

Doba trvání stáže: 5 měsíců 

Plat: ano, přibližně 950 eur měsíčně

Datum zahájení stáže: 1. března nebo 1. října

Více informací: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship