Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Ορισμένες φορές, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών - σε ηλεκτρονική, γραπτή ή οπτική μορφή - κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών τους. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τη συλλογή, την καταγραφή, την αποθήκευση, την ανάκτηση, την αποστολή, το κλείδωμα ή τη διαγραφή δεδομένων. Καθήκον του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι να τηρεί τους αυστηρούς κανόνες περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής οι οποίοι διέπουν τις δραστηριότητες αυτές.

Με έδρα τις Βρυξέλλες, ο ΕΕΠΔ ιδρύθηκε το 2004 και αυτή τη στιγμή διαθέτει περίπου 60 άτομα προσωπικό, κατανεμημένο σε πέντε μονάδες και τομείς. Εκτός από τις θέσεις μόνιμου προσωπικού, το όργανο αυτό διαθέτει προγράμματα πρόσληψης έκτακτων εθνικών εμπειρογνωμόνων και ασκουμένων.

Πρακτική άσκηση

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο ΕΕΠΔ δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους πανεπιστημίων να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ιδίως στην ειδικότητά τους. Η πρακτική άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους ασκούμενους να αποκτήσουν εμπειρία στις καθημερινές δραστηριότητες του ΕΕΠΔ, καθώς και στην προστασία δεδομένων.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τριετής πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και έχουν λάβει πλήρη τίτλο ή το ισοδύναμό του

Διάρκεια: 5 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 950 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en