Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > Euroopa Andmekaitseinspektor

Euroopa Andmekaitseinspektor

ELi institutsioonid ja asutused töötlevad vahel oma tööülesannete täitmisel kodanike isikuandmeid – kas elektroonilisel, kirjalikul või visuaalsel kujul. Töötlemine hõlmab andmete kogumist, salvestamist, säilitamist, väljaotsimist, saatmist, blokeerimist ja kustutamist. Euroopa Andmekaitseinspektori ülesanne on tagada neid tegevusi reguleerivate rangete andmekaitse-eeskirjade järgimine.

Brüsselis asuva Euroopa Andmekaitseinspektori ametikoht loodi 2004. aastal ja praegu töötab selles asutuses 60 liiget, kes on jaotatud viie üksuse ja sektori vahel. Lisaks koosseisuliste töötajatele võimaldatakse programme ka riiklikele ekspertidele ja praktikantidele.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa Andmekaitseinspektor

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Andmekaitseinspektor
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Andmekaitseinspektor pakub äsja ülikooli lõpetanutele võimalust kasutada õpingute ajal omandatud teadmisi, eelkõige oma konkreetse erialaga seotud valdkondades. Praktikandid saavad Euroopa Andmekaitseinspektori igapäevases töös ja andmekaitses praktilisi kogemusi.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide kodanikud, kes on lõpetanud kõrghariduse esimese astme õpingud (kolm aastat ülikooliõpet) ja omandanud sellele vastava kraadi.

Kestus: 5 kuud 

Tasustatud: jah. Ligikaudu 950 eurot kuus

Alguskuupäevad: 1. märts ja 1. oktoober

Lisateave: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en