Etusivu > Avoimet työpaikat > Institutions and agencies > Euroopan tietosuojavaltuutettu

Euroopan tietosuojavaltuutettu

EU:n toimielimet ja muut elimet saattavat työnsä vuoksi joissakin tilanteissa tallentaa ja käsitellä kansalaisten henkilötietoja sähköisessä, kirjallisessa tai visuaalisessa muodossa. Tietojen käsittely tarkoittaa niiden keräämistä, tallentamista ja säilyttämistä, tiedonhakujen tekemistä, tietojen toimittamista muiden saataville sekä myös tietojen saannin estämistä ja tietojen poistamista ja hävittämistä. Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on pitää huolta siitä, että tietojen käsittelyssä noudatetaan tarkasti yksityisyyttä suojaavia sääntöjä.

Euroopan tietosuojavaltuutetun toimipaikka on Brysselissä. Tämä valvontaelin perustettiin vuonna 2004, ja sen palveluksessa on tällä hetkellä noin 60 työntekijää viidessä yksikössä ja jaoksessa. Vakituisen henkilöstön lisäksi elimen palvelukseen otetaan määräaikaisiin tehtäviin kansallisia asiantuntijoita ja harjoittelijoita.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Toimielin/Virasto: Euroopan tietosuojavaltuutettu
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) tarjoaa vastavalmistuneille mahdollisuuden soveltaa korkeakouluopinnoissa hankittua oman alansa tietämystä käytäntöön. Harjoittelijat voivat näin hankkia käytännön kokemusta Euroopan tietosuojavaltuutetun päivittäisestä toiminnasta.

Kohderyhmä: EU:n kansalaiset, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon (3 vuoden korkeakouluopinnot) tai vastaavan tutkinnon

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta 

Palkka/korvaus: Noin 950 euroa/kk

Aloitusajankohdat: 1. maaliskuuta ja 1. lokakuuta

Lisätietoja: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en