Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Ó am go ham, próiseálann institiúidí agus comhlachtaí an Aontais, agus iad i mbun a ndualgas, faisnéis phearsanta an tsaoránaigh – i bhfoirm leictreonach, scríofa nó físe. Áirítear le próiseáil: sonraí a bhailiú, a thaifeadadh, a stóráil, a athfháil, a sheoladh, a bhlocáil nó a scriosadh. Is é cúram an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí na rialacha príobháideachta dochta atá ann, lena rialaítear na gníomhaíochtaí sin, a chur i bhfeidhm.

In 2004 a bunaíodh Oifig an Mhaoirseora. Sa Bhruiséil atá sí lonnaithe. Faoi láthair, tá thart ar 60 ball foirne fostaithe ag an Oifig, agus iad ag obair i gcúig cinn d’aonaid agus rannán. Chomh maith leis an bhfoireann atá fostaithe ar bhonn reachtach, tá cláir ann le haghaidh saineolaithe náisiúnta sealadacha agus le haghaidh oiliúnaithe.

Tréimhsí oiliúna

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tugann EDPS deis do chéimithe nua an t-eolas a shealbhaigh siad agus iad i mbun staidéir a chur chun úsáide, go háirithe sna réimsí saineolais atá acu. Tugann na tréimhsí oiliúna caoi d’oiliúnaithe taithí phraiticiúil a fháil ar an obair a dhéanann EDPS ó lá go chéile agus ar chosaint sonraí go ginearálta.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach a bhfuil bunchúrsa tríú leibhéal déanta acu (trí bliana d’oideachas ollscoile) agus céim iomlán nó a cothrom bainte amach acu dá bharr.

Fad ama: 5 mhí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €950 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: 1 Márta agus 1 Deireadh Fómhair

Tuilleadh eolais: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en