Kezdőlap > Munkalehetőségek > Institutions and agencies > Európai adatvédelmi biztos

Európai adatvédelmi biztos

Az európai uniós intézményeknek és szerveknek feladataik ellátása során időnként kezelniük kell a polgárok személyes adatait elektronikus, nyomtatott vagy képi formátumban. Az adatkezelés magában foglalja az adatok begyűjtését, nyilvántartását, tárolását, lekérdezését, továbbítását, letiltását és törlését. Az európai adatvédelmi biztos gondoskodik arról, hogy az adatkezelés során az érintettek betartsák a vonatkozó szigorú adatvédelmi szabályokat.

Az európai adatvédelmi biztos tisztsége 2004-ben jött létre. A biztos hivatala, melynek székhelye Brüsszelben található, jelenleg hozzávetőleg 60 alkalmazottat foglalkoztat, és öt szervezeti egységből áll. A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományon túl az európai adatvédelmi biztos hivatala nemzeti szakértőknek és gyakornokoknak szóló programokat is működtet.

Munkavégzés helye(i): 

Szakmai gyakorlat

Európai adatvédelmi biztos

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Európai adatvédelmi biztos
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az európai adatvédelmi biztos lehetőséget nyújt frissen végzett diplomásoknak, hogy a gyakorlatban alkalmazzák az egyetemi tanulmányaik során megszerzett tudásukat, különösen a hivatal tevékenységi körébe tartozó területeken. A gyakornokok megtapasztalhatják, milyen a napi munka az európai adatvédelmi biztos hivatalában, és hogy mit is jelent az adatvédelem a gyakorlatban.

Kik jelentkezhetnek? Uniós tagállamok állampolgárai, akik elvégezték felsőfokú tanulmányaik első ciklusát (azaz az első három évet), és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal.

Időtartam: 5 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 950 euró.

Mikor lehet kezdeni? Minden évben március 1-jén és október 1-jén.

További információk: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship