Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

ES iestādes un struktūras, veicot savus darba pienākumus, dažkārt apstrādā personiska rakstura informāciju, ko iedzīvotāji snieguši elektroniski, rakstiski vai vizuālā formātā. Šāda apstrāde var izpausties kā datu vākšana, ierakstīšana, glabāšana, izgūšana, sūtīšana, bloķēšana un izdzēšana. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) pienākums ir gādāt, lai tiktu ievēroti stingri konfidencialitātes noteikumi, kas attiecas uz šādām darbībām.

EDAU ar biroju Briselē tika izveidots 2004. gadā, un pašlaik tas piecās nodaļās un sektoros nodarbina aptuveni 60 darbinieku. Papildus štata darbiniekiem ir arī valsts ekspertu un stažieru pagaidu posteņu programmas.

Vieta(-as): 

Prakse

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) diplomu nesen saņēmušiem augstskolu absolventiem piedāvā iespēju studiju laikā iegūtās zināšanas pielietot praksē, īpaši konkrētajās kompetences jomās. Stažēšanās laikā stažieri var gūt praktisku pieredzi EDAU ikdienas darbā, kā arī vispārīgi datu aizsardzības jomā.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu vai kandidātvalstu pilsoņi, kuri ir pabeiguši augstskolas studiju pirmo ciklu (trīs gadus ilgas universitātes studijas) un ieguvuši grādu vai tam līdzvērtīgu izglītību.

Ilgums: 5 mēneši. 

Apmaksa: Ir, aptuveni 950 eiro mēnesī.

Sākuma datums: 1. marts un 1. oktobris.

Sīkāka informācija: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en