Paġna ewlenija > Opportunitajiet ta' xogħol > Institutions and agencies > Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE xi kultant jipproċessaw l-informazzjoni personali taċ-ċittadini - f'format elettroniku, miktub jew viżiv - waqt dmirijiethom. L-ipproċessar jinkludi l-ġbir, ir-reġistrazzjoni, il-ħażna, l-irkupru, il-bgħit, l-imblukkar jew it-tħassir ta’ dejta. Huwa l-kompitu tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) li jżomm regoli ta' privatezza stretti fit-tmexxija ta' dawn l-attivitajiet.

Il-KEPD, li hu bbażat fi Brussell, ġie stabbilit fl-2004 u bħalissa jimpjega madwar 60 membru tal-persunal, maqsum f’ħames unitajiet u setturi. Flimkien mal-persunal statutorju, hemm programmi għal esperti nazzjonali temporanji u trainees.

Traineeship

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-KEPD joffri l-opportunità lill-gradwati universitarji reċenti biex jipprattikaw l-għarfien miksub waqt l-istudji tagħhom, b’mod partikolari fl-oqsma speċifiċi tagħhom ta’ kompetenza. It-traineeships jippermettu lit-trainees jiksbu esperjenza prattika tal-attivitajiet ta’ kuljum tal-KEPD kif ukoll fil-protezzjoni tad-data.

Min jista’ japplika: ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE li lestew l-ewwel ċiklu tal-kors ta’ edukazzjoni għolja (tliet snin tal-edukazzjoni universitarja) u kisbu lawrja sħiħa jew l-ekwivalenti tagħha

Tul: 5 xhur 

Bi ħlas: iva. Madwar €950 fix-xahar

Dati tal-Bidu: l-1 ta’ Marzu u l-1 ta’ Ottubru

Aktar tagħrif: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship