Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Europejski Inspektor Ochrony Danych

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Czasem w związku z wykonywaniem swoich zadań instytucje i organy europejskie przetwarzają – w formie elektronicznej, papierowej lub jako obiekt wizualny – dane osobowe obywateli. Przetwarzanie obejmuje gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, odzyskiwanie, przesyłanie, blokowanie i usuwanie danych. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) czuwa nad tym, by przy tych czynnościach respektowano surowe zasady prywatności.

Biuro EIOD, z siedzibą w Brukseli, zostało ustanowione w 2004 r. i obecnie zatrudnia około 60 pracowników pogrupowanych w pięciu działach i zespołach. Biuro nie tylko zatrudnia pracowników statutowych, ale też oferuje programy dla ekspertów krajowych zatrudnianych na czas określony oraz stażystów.

 

Lokalizacja: 

Staż

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) oferuje osobom, które niedawno ukończyły studia wyższe, możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na uczelni, w tym zwłaszcza w dziedzinie, której dotyczyła ich specjalizacja. Staże umożliwiają stażystom nabycie praktycznej wiedzy na temat codziennej działalności EIOD oraz na temat ochrony danych.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE, którzy ukończyli studia wyższe pierwszego stopnia (trzy lata kształcenia uniwersyteckiego) i uzyskali dyplom licencjata lub jego ekwiwalent.

Czas trwania: 5 miesięcy 

Staż płatny: Tak – około 950 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października

Więcej informacji: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en