Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Inštitúcie a orgány EÚ niekedy v rámci plnenia svojich povinností spracovávajú osobné údaje občanov – v elektronickej, písomnej alebo obrazovej forme. Spracovanie zahŕňa zber, zaznamenávanie, ukladanie, načítanie, posielanie, zablokovanie alebo vymazanie dát. Úlohou európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) je presadzovať prísne pravidlá ochrany súkromia, ktorými sa riadia tieto činnosti.

Úrad EDPS sídli v Bruseli, bol zriadený v roku 2004 a momentálne zamestnáva približne 60 zamestnancov rozdelených do piatich jednotiek a sektorov. Okrem štatutárnych zamestnancov sú zavedené programy pre dočasných národných expertov a stážistov.

Miesto(-a): 

Stáž

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Druh zmluvy: Stážisti

EDPS ponúka čerstvým absolventom vysokých škôl príležitosť uviesť do praxe poznatky získané počas štúdia, a to najmä v osobitných oblastiach ich kvalifikácie. Stáže umožnia stážistom získať praktické skúsenosti s každodennou činnosťou EDPS a takisto s ochranou údajov vo všeobecnosti.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členského štátu EÚ, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia (tri roky vysokoškolského vzdelania) a získali plnohodnotný titul alebo jeho ekvivalent

Trvanie: 5 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 950 EUR mesačne

Dátum nástupu: 1. marec a 1. október

Ďalšie informácie: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en