Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Europeiska datatillsynsmannen

Europeiska datatillsynsmannen

EU:s institutioner och organ behandlar ibland personuppgifter i elektronisk eller skriftlig form eller som bilder. Det betyder inte bara att de samlar in, registrerar, lagrar och använder uppgifter, utan också att de skickar, blockerar eller förstör dem. Datatillsynsmannen ska se till att de strikta sekretessreglerna alltid tillämpas.

Datatillsynsmannen, som har sitt säte i Bryssel, inrättades 2004 och har för närvarande runt 60 anställda i fem enheter och sektorer. Utöver anställda enligt tjänsteföreskrifterna rekryterar datatillsynsmannen också tillfälliga nationella experteroch praktikanter.

Tjänsteorter: 

Praktik

Europeiska datatillsynsmannen

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska datatillsynsmannen
Anställningsform: Praktikant

Som praktikant hos Europeiska datatillsynsmannen får du som nyligen har tagit en högskoleexamen tillämpa dina kunskaper i praktiken, särskilt inom dina specifika kompetensområden. Du får en inblick i vårt dagliga arbete och lär dig mer om skydd av personuppgifter.

Vem kan söka? Du som är EU-medborgare och har en högskoleexamen på grundnivå (minst tre års studier)

Hur lång är praktiken? 5 månader 

Får jag lön? Ja, cirka 950 euro i månaden

Startdatum: 1 mars och 1 oktober

Mer information: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en