Съвет на Европейския съюз

В Съвета, със седалище в Брюксел, министри от всички страни членки обсъждат, изменят и приемат закони и координират политики. Министрите имат правомощия да ангажират своите правителства с действията, за които е постигната договореност на заседанията. Заедно с Европейския парламент Съветът е основният орган, който взема решения в ЕС.

Съветът на Европейския съюз обикновено набира персонал чрез конкурси на общо основание или процедури за подбор. Те се организират на междуинституционално ниво от Европейската служба за подбор на персонал. Понякога Съветът на ЕС наема временен персонал в рамките на схемите за договорно наети или срочно наети служители. Това се отнася за всички институции.

Местоположение (-я): 

Стаж

Съвет на Европейския съюз — платени стажове

Начало на процедурата за кандидатстване: 15/02/2022 - 12:00
Краен срок: 15/03/2022 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Институция/агенция: Съвет на Европейския съюз
Вид на договора: Стажант

В зависимост от нуждите на службата, ежедневната работа на стажанта по принцип е равностойна на работата на младшите служители на позиция администратори в началото на тяхната кариера, например: подготовка на заседания и изготвяне на протоколи, участие в заседания на Корепер и подготвителни органи на Съвета, проучвания във връзка с определен проект, превод на документи, съставяне на документи, изготвяне на доклади. Стажантите ще бъдат поканени да участват в програма за обучение, която включва посещения и конференции в други институции на ЕС в Брюксел, Люксембург и Страсбург.

Кой може да кандидатства: Граждани на ЕС, които към датата на изпращане на кандидатурите са завършили поне първата част от своето университетско образование и разполагат с диплома или еквивалентен на нея документ.

Продължителност: 5 месеца.

Заплащане: Да. 1220,78 евро на месец, възстановяване на пътни разноски и карта за намаление в стола на Генералния секретариат на Съвета.

Начални дати:

  • 1 февруари (период на кандидатстване около август/септември — проверете отново тогава за окончателните дати).
  • 1 септември (период на кандидатстване около февруари/март — проверете отново тогава за окончателните дати).
За повече информация: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Съвет на Европейския съюз — задължителни неплатени стажове

Начало на процедурата за кандидатстване: 15/02/2022 - 12:00
Краен срок: 15/03/2022 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Институция/агенция: Съвет на Европейския съюз
Вид на договора: Стажант

В зависимост от нуждите на службата, ежедневната работа на стажанта по принцип е равностойна на работата на младшите служители на позиция администратори в началото на тяхната кариера, например подготовка на заседания и изготвяне на протоколи, участие в заседания на Корепер и подготвителни органи на Съвета, проучвания във връзка с определен проект, превод на документи, съставяне на документи, изготвяне на доклади. Стажантите ще бъдат поканени да участват в програма за обучение, която включва посещения и конференции в други институции на ЕС в Брюксел, Люксембург и Страсбург.

Кой може да кандидатства: Тези стажове са предназначени за студенти трета, четвърта или пета година, които са граждани на ЕС и които трябва да преминат задължителен стаж като част от своя образователен курс.

Продължителност: 2—5 месеца 

Заплащане: Не. Възстановяване на пътни разноски. Карта за намаление в ресторанта на Генералния секретариат на Съвета. Здравна застраховка/застраховка срещу злополука.

Начални дати:

  • - 1 февруари (период на кандидатстване около септември/октомври — проверете отново тогава за окончателните дати)
  • - 1 септември (период на кандидатстване около февруари/март — проверете отново тогава за окончателните дати).
За повече информация: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Съвет на Европейския съюз — Програма за позитивни мерки за стажанти с увреждания

Начало на процедурата за кандидатстване: 15/02/2022 - 12:00
Краен срок: 15/03/2022 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Институция/агенция: Съвет на Европейския съюз
Вид на договора: Стажант

 

В зависимост от нуждите на службата, ежедневната работа на стажанта по принцип е равностойна на работата на младшите служители на позиция администратори в началото на тяхната кариера, например: подготовка на заседания и изготвяне на протоколи, участие в заседания на Корепер и подготвителни органи на Съвета, проучвания във връзка с определен проект, превод на документи, съставяне на документи, изготвяне на доклади. Стажантите ще бъдат поканени да участват в програма за обучение, която включва посещения и конференции в други институции на ЕС в Брюксел, Люксембург и Страсбург.

Кой може да кандидатства: Тези стажове са запазени за висшисти или студенти трета, четвърта или пета година, които са граждани на ЕС и имат признато увреждане.

Продължителност: 5 месеца 

Заплащане: Да. 1220,78 евро на месец, възстановяване на пътни разноски и карта за намаление в стола на Генералния секретариат на Съвета. При наличие на надлежна обосновка стажантите с увреждания могат да получават допълнителна сума, която може да достигне половината от стипендията за стаж.

Начални дати:

  • 1 февруари (период на кандидатстване около септември/октомври — проверете отново тогава за окончателните дати).
  • 1 септември (период на кандидатстване около февруари/март — проверете отново тогава за окончателните дати).
За повече информация: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/