Rada Evropské unie

V Radě Evropské unie se scházejí ministři vlád všech zemí EU, aby projednávali, pozměňovali a schvalovali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky. Ministři jsou zmocněni přijímat jménem vlád členských států závazky k provedení kroků či opatření schválených na zasedání. Rada je společně s Evropským parlamentem hlavním rozhodovacím orgánem Unie.

Rada Evropské unie obvykle přijímá zaměstnance na základě veřejných výběrových řízení, která na interinstitucionální úrovni organizuje Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Někdy také zaměstnává dočasné smluvní zaměstnance. To platí pro všechny instituce EU.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Placené stáže v Radě Evropské unie

Přihlášku lze podat od: 30/08/2019
Termín pro podání přihlášky: 30/09/2019 - 12:00(Bruselského času)
Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Instituce/ Agentura: Rada Evropské unie
Druh smlouvy: Stáže

V závislosti na potřebách jednotlivých oddělení budou každodenní pracovní úkoly stážisty v zásadě tytéž jako pracovní náplň administrátora na začátku profesní dráhy, např. příprava schůzí a vypracování zápisu z nich, účast na zasedáních Coreperu a přípravných orgánů Rady, shromažďování informací týkajících se konkrétního projektu, překlad dokumentů, sestavování dokumentace, psaní zpráv. Stážisté mají také možnost zúčastnit se studijního programu, který zahrnuje návštěvy a konference v ostatních institucích EU v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských zemí EU, kteří ke dni, kdy končí lhůta pro podávání přihlášek, dokončili alespoň první část vysokoškolského studia a mají doklad o dosaženém vzdělání či jiný rovnocenný doklad.

Doba trvání: 5 měsíců

Placená stáž: ano, 1 196,84 EUR měsíčně, náhrada cestovních výdajů na cestu a slevová karta pro stravování v zařízení generálního sekretariátu Rady

Datum zahájení stáže: 1. února (žádosti se podávají v období srpen/září, tehdy je třeba také ověřit konečné datum) a 1. září (obdobné, žádost se podávají v období únor/březen)

Povinné neplacené stáže v Radě Evropské unie

Přihlášku lze podat od: 30/08/2019
Termín pro podání přihlášky: 30/09/2019 - 12:00(Bruselského času)
Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Instituce/ Agentura: Rada Evropské unie
Druh smlouvy: Stáže

 

V závislosti na potřebách jednotlivých oddělení budou každodenní pracovní úkoly stážisty v zásadě tytéž jako pracovní náplň administrátora na začátku profesní dráhy, např. příprava schůzí a vypracování zápisu z nich, účast na zasedáních Coreperu a přípravných orgánů Rady, shromažďování informací týkajících se konkrétního projektu, překlad dokumentů, sestavování dokumentace, psaní zpráv. Stážisté mají také možnost zúčastnit se studijního programu, který zahrnuje návštěvy a konference v ostatních institucích EU v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku.

Kdo může podat přihlášku: Tyto stáže jsou vyhrazeny pro studenty třetích, čtvrtých nebo pátých ročníků vysokých škol, kteří musejí v rámci svého studijního programu absolvovat stáž. Tito studenti musejí být státními příslušníky některého ze států EU.

Doba trvání: 2 až 5 měsíců 

Placená stáž: Ne. Zajištěna je nicméně úhrada cestovních výdajů, slevová karta pro stravování v zařízení generálního sekretariátu Rady a zdravotní/úrazové pojištění.

Datum zahájení stáže: 1. února (žádosti se podávají v období září/říjen, tehdy je třeba také ověřit konečné datum) a dne 1. září (obdobné, žádost se podávají v období únor/březen).