Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union

I Rådet, som har hjemme i Bruxelles, mødes ministrene fra alle EU-landene for at drøfte, ændre og vedtage lovgivning og koordinere politikker. Ministrene har bemyndigelse til at forpligte deres regeringer til at gennemføre de initiativer, der vedtages på møderne. Sammen med Europa-Parlamentet er Rådet EU's vigtigste beslutningstagende organ.

Rådet rekrutterer normalt medarbejdere via åbne udvælgelsesprøver eller andre typer åben udvælgelse. Udvælgelsen foregår som en fælles rekrutteringsproces for alle institutionerne og organiseres af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor. Undertiden ansætter Rådet ikke-fastansat personale, dvs. kontraktansatte og midlertidigt ansatte. Dette gælder også for alle de andre institutioner.

Sted/steder: 

Praktik

Lønnede praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Åbent for ansøgninger: 17/02/2020
Frist: 16/03/2020 - 12:00(Bruxellestid)
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Institution/agentur: Rådet for Den Europæiske Union
Kontrakttype: Praktikant

Det daglige arbejde for en praktikant afhænger af afdelingens behov, men svarer normalt til de arbejdsopgaver, der varetages af administratorer i starten af deres karriere, dvs.: forberedelse af møder og udarbejdelse af referater, deltagelse i møder i Coreper og Rådets forberedende organer, undersøgelser i forbindelse med et bestemt projekt, oversættelse af dokumenter, indsamling af dokumentation og udarbejdelse af rapporter. Praktikanterne bliver også indbudt til at deltage i et studieprogram, der omfatter besøg og konferencer i andre EU-institutioner i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg.

Hvem kan søge? EU-borgere, som før fristen for at indsende en ansøgning, har bestået mindst første del af deres højere uddannelse, og som har en bachelorgrad eller tilsvarende.

Varighed: 5 måneder

Lønnet: Ja. 1 196,84 euro om måneden, godtgørelse af rejseudgifter og rabatkort til Rådets kantiner.

Startdato: 1. februar (ansøgningen finder sted omkring august/september - find de endelige datoer til den tid) og 1. september (ansøgningen finder sted omkring februar/marts - find de endelige datoer til den tid).

Ulønnede praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Åbent for ansøgninger: 17/02/2020
Frist: 16/03/2020 - 12:00(Bruxellestid)
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Institution/agentur: Rådet for Den Europæiske Union
Kontrakttype: Praktikant

 

Det daglige arbejde for en praktikant afhænger af afdelingens behov, men svarer normalt til de arbejdsopgaver, der varetages af administratorer i starten af deres karriere, dvs.: forberedelse af møder og udarbejdelse af referater, deltagelse i møder i Coreper og Rådets forberedende organer, undersøgelser i forbindelse med et bestemt projekt, oversættelse af dokumenter, indsamling af dokumentation og udarbejdelse af rapporter. Praktikanterne bliver også indbudt til at deltage i et studieprogram, der omfatter besøg og konferencer i andre EU-institutioner i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg.

Hvem kan søge? Disse praktikophold er forbeholdt universitetsstuderende på tredje, fjerde eller femte år, som har EU-borgerskab, og som skal gennemføre en obligatorisk praktikperiode som led i deres uddannelse.

Varighed: 2 til 5 måneder 

Lønnet: Nej. Godtgørelse af rejseudgifter. Rabatkort til Rådets kantiner. Syge-/ulykkesforsikring.

Startdato: 1. februar (ansøgningen finder sted omkring september/oktober - find de endelige datoer til den tid) og 1. september (ansøgningen finder sted omkring februar/marts - find de endelige datoer til den tid).