Euroopa Liidu Nõukogu

Brüsselis toimuvatel nõukogu istungitel kohtuvad kõikide ELi liikmesriikide ministrid, et arutada, muuta ja võtta vastu õigusakte ning kooskõlastada poliitikat. Ministritel on volitused kohustada oma valitsusi järgima nõukogu istungitel kokkulepitud meetmeid. Nõukogu on koos Euroopa Parlamendiga ELi peamine otsuseid tegev organ.

Euroopa Liidu Nõukogu värbab personali üldiselt avalike konkursside või valikumenetluste kaudu. Neid korraldab institutsioonidevahelisel tasandil Euroopa Personalivaliku Amet. Mõnikord võtab ELi nõukogu tööle ajutisi töötajaid lepingu või ajutuste töötajate kava alusel. See kehtib kõigi institutsioonide kohta.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa Liidu Nõukogu – tasustatud praktikakohad

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Liidu Nõukogu
Lepingu liik: Praktikant

Sõltuvalt talituse vajadustest koosneb praktikandi igapäevatöö üldjuhul äsja tööd alustanud nooremametniku ülesannetest, milleks võivad olla näiteks koosolekute ettevalmistamine ja protokollimine, liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee (COREPER) ja ELi nõukogu ettevalmistavate organite koosolekute külastamine, taustauuringute tegemine konkreetse projekti jaoks, dokumentide tõlkimine ja koostamine ning aruannete koostamine. Samuti kutsutakse praktikandid osalema õppeprogrammis, mille käigus külastatakse teisi institutsioone ja konverentse Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis.

Kes saavad kandideerida: ELi kodanikud, kes avalduse esitamise tähtpäevaks on lõpetanud vähemalt esimese astme ülikooliõpingud ning saanud tõendi omandatud kraadi või samaväärsete õppetulemuste kohta.

Kestus: 5 kuud.

Tasustatud: Jah. 1220,78 eurot kuus. Reisikulud hüvitatakse. Nõukogu peasekretariaadi restorani sooduskaart.

Alguskuupäevad:

  • 1. veebruar (taotlusperiood augustis või septembris – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).
  • 1. september (taotlusperiood veebruaris või märtsis – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).
Lisateave: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Euroopa Liidu Nõukogu – tasustamata kohustusliku praktika kohad

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Liidu Nõukogu
Lepingu liik: Praktikant

Sõltuvalt talituse vajadustest koosneb praktikandi igapäevatöö üldjuhul äsja tööd alustanud nooremametniku ülesannetest, milleks võivad olla näiteks koosolekute ettevalmistamine ja protokollimine, liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee (COREPER) ja ELi nõukogu ettevalmistavate organite koosolekute külastamine, taustauuringute tegemine konkreetse projekti jaoks, dokumentide tõlkimine ja koostamine ning aruannete koostamine. Samuti kutsutakse praktikandid osalema õppeprogrammis, mille käigus külastatakse teisi institutsioone ja konverentse Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis.

Kes saavad kandideerida: Praktikakohad on mõeldud ELi kodanikele, kes on kolmanda, neljanda või viienda aasta üliõpilased ning peavad ülikoolikursuse jooksul läbima kohustusliku praktika.

Kestus: 2 kuni 5 kuud 

Tasustatud: Ei. Reisikulud hüvitatakse. Nõukogu peasekretariaadi restorani sooduskaart. Tervise- ja õnnetusjuhtumikindlustus.

Alguskuupäevad:

  • 1. veebruar (taotlusperiood septembris või oktoobris – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).
  • 1. september (taotlusperiood veebruaris või märtsis – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).
Lisateave: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Euroopa Liidu Nõukogu – positiivne tegevusprogramm puudega praktikantidele

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Liidu Nõukogu
Lepingu liik: Praktikant

 

Sõltuvalt talituse vajadustest koosneb praktikandi igapäevatöö üldjuhul äsja tööd alustanud nooremametniku ülesannetest, milleks võivad olla näiteks koosolekute ettevalmistamine ja protokollimine, liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee (COREPER) ja ELi nõukogu ettevalmistavate organite koosolekute külastamine, taustauuringute tegemine konkreetse projekti jaoks, dokumentide tõlkimine ja koostamine ning aruannete koostamine. Samuti osalevad praktikandid õppeprogrammis, mille käigus külastatakse teisi institutsioone ja konverentse Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis.

Kes saavad kandideerida: Praktikakohad on mõeldud ülikoolilõpetanutele ning kolmanda, neljanda või viienda aasta üliõpilastele, kes on ELi kodanikud ja kellel on ametlikult tunnustatud puue.

Kestus: 5 kuud 

Tasustatud: Jah. 1220,78 eurot kuus. Reisikulud hüvitatakse. Nõukogu peasekretariaadi restorani sooduskaart. Nõuetekohase põhjenduse esitamise korral võivad puudega praktikandid saada lisatasu, mille suuruseks on kuni pool stipendiumisummast.

Alguskuupäevad:

  • 1. veebruar (taotlusperiood septembris või oktoobris – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).
  • 1. september (taotlusperiood veebruaris või märtsis – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).
Lisateave: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/