Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Comhairle an Aontais Eorpaigh

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Sa Chomhairle, atá lonnaithe sa Bhruiséil, tagann airí rialtais ó gach Ballstát le chéile chun dlíthe a phlé, a leasú agus a ghlacadh, agus chun beartais a chomhordú. Tá sé d'údarás ag na hairí gealltanas a thabhairt thar ceann a rialtais i dtaobh gníomhaíochtaí a chomhaontaítear ag na cruinnithe. Mar aon le Parlaimint na hEorpa, is í an Chomhairle príomhchomhlacht cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh.

Is iondúil go n-earcaíonn Comhairle an Aontais Eorpaigh baill foirne trí chomórtais oscailte nó trí phróisis roghnúcháin. Is í an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a eagraíonn na próisis roghnúcháin sin do na hinstitiúidí ar fad. Uaireanta, fostaíonn Comhairle an Aontais Eorpaigh baill foirne nach baill bhuana iad, faoi scéim na ngníomhairí ar conradh nó faoi scéim na ngníomhairí sealadacha. Tá sin amhlaidh i gcás na n-institiúidí ar fad.

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna ar pá i gComhairle an Aontais Eorpaigh

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 17/02/2020
An spriocdháta d'iarratais: 16/03/2020 - 12:00(am na Bruiséile)
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Comhairle an Aontais Eorpaigh
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

De réir riachtanais na seirbhíse, is gnách go mbíonn obair laethúil oiliúnaí coibhéiseach le hobair na n-oifigeach sóisearach i dtús a ngairmréime ar riarthóirí iad, e.g.: cruinnithe a ullmhú agus miontuairiscí a dhréachtú, freastal ar chruinnithe de chuid chomhlachtaí ullmhúcháin Coreper agus na Comhairle, taighde a dhéanamh ar thionscadal áirithe, doiciméid a aistriú nó a thiomsú, tuarascálacha a scríobh. Iarrtar ar na hoiliúnaithe freisin páirt a ghlacadh i gclár staidéir a bhfuil cuairteanna agus comhdhálacha in institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg ina gcuid de.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh den Aontas Eorpach a bhfuil an chéad chuid, ar a laghad, dá staidéar ollscoile críochnaithe acu faoin sprioc-am maidir le hiarratas a dhéanamh agus a bhfuil céim nó a comhionann bainte amach acu.

Fad ama: 5 mhí

Pá? Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. €1,196.84 in aghaidh na míosa, aisíocaíocht liúntais taistil agus carda lacáiste bialainne ó Ardrúnaíocht na Comhairle (ARC).

Dátaí tosaigh: An 1 Feabhra (tréimhse iarratais i dtrátha Lúnasa/Meán Fómhair – déan seiceáil an tráth sin chun na dátaí deiridh a fháil) agus an 1 Meán Fómhair (tréimhse iarratais i dtrátha Feabhra/Márta – déan seiceáil an tráth sin chun na dátaí deiridh a fháil).

Tréimhsí oiliúna éigeantacha gan phá i gComhairle an Aontais Eorpaigh

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 17/02/2020
An spriocdháta d'iarratais: 16/03/2020 - 12:00(am na Bruiséile)
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Comhairle an Aontais Eorpaigh
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

 

De réir riachtanais na seirbhíse, is gnáth go mbíonn obair laethúil oiliúnaí coibhéiseach le hobair na n-oifigeach sóisearach i dtús a ngairmréime ar riarthóirí iad e.g.: cruinnithe a ullmhú agus miontuairiscí a dhréachtú, freastal ar chruinnithe de chuid chomhlachtaí ullmhúcháin Coreper agus na Comhairle, taighde a dhéanamh ar thionscadal áirithe, doiciméid a aistriú nó a thiomsú, tuarascálacha a scríobh. Iarrtar ar na hoiliúnaithe freisin páirt a ghlacadh i gclár staidéir a bhfuil cuairteanna agus comhdhálacha in institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg ina gcuid díobh.

Cé atá incháilithe? Is do mhic léinn sa tríú, sa cheathrú nó sa chúigiú bliain de chúrsa ollscoile a chaithfidh tréimhse oiliúna a chur isteach mar chuid dá gcúrsa staidéir atá na tréimhsí oiliúna seo ar fáil.

Fad ama: 2–5 mhí 

Pá: Níl. Aisíocaíocht an liúntais taistil. Cárta lacáiste bialainne Ardrúnaíocht na Comhairle. Árachas sláinte/timpiste.

Dátaí tosaigh: An 1 Feabhra (tréimhse iarratas i dtrátha Meán Fómhair/Deireadh Fómhair – déan seiceáil an tráth sin chun na dátaí deiridh a fháil) agus an 1 Meán Fómhair (tréimhse iarratas i dtrátha Feabhra/Márta – déan seiceáil an tráth sin chun na dátaí deiridh a fháil).