Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Vijeće Europske unije

Vijeće Europske unije

U Vijeću u Bruxellesu sastaju se nacionalni ministri iz svih država članica EU-a radi rasprave, mijenjanja i donošenja zakona te koordinacije politika. Ministri su ovlašteni obvezati svoje vlade da djeluju u skladu s dogovorima sa sjednica. Uz Europski parlament Vijeće je glavno tijelo EU-a za donošenje odluka.

Vijeće Europske unije općenito odabire osoblje u okviru otvorenih natječaja ili postupaka odabira. Njih na međuinstitucijskoj razini organizira Europski ured za odabir osoblja. Ponekad Vijeće EU-a zapošljava osoblje na određeno vrijeme, kao ugovorno ili privremeno osoblje. To vrijedi za sve institucije.

Mjesto zaposlenja: 

Pripravnički staž

Plaćeno stažiranje u Vijeću Europske unije

Prijave počinju: 17/02/2020
Rok za prijavu: 16/03/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Institucija/agencija: Vijeće Europske unije
Vrsta ugovora: Pripravnici

Ovisno o potrebama službe poslovi stažista uglavnom odgovaraju onima stalno zaposlenih administratora na početku njihove karijere, primjerice: priprema sastanaka i vođenje zapisnika, prisustvovanje sastancima Corepera i pripremnih tijela Vijeća, istraživački rad na određenom projektu, prevođenje dokumenata, sastavljanje dokumentacije i pisanje izvješća. Stažisti su pozvani i na sudjelovanje u studijskom programu koji uključuje posjete i konferencije u drugim institucijama EU-a u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu.

Tko se može prijaviti: državljani EU-a koji su do roka za podnošenje prijava završili barem prvi dio sveučilišnog studija i imaju diplomu ili jednakovrijednu ispravu

Trajanje: 5 mjeseci

Plaćeno: da, 1 196,84 EUR mjesečno; nadoknada putnih troškova; kartica za popust u restoranu

Datum početka: 1. veljače (prijave se podnose u kolovozu/rujnu, točni datumi objavljuju se u tom razdoblju) i 1. rujna (prijave se podnose u veljači/ožujku, točni datumi objavljuju se u tom razdoblju)

Obvezatno neplaćeno stažiranje u Vijeću Europske unije

Prijave počinju: 17/02/2020
Rok za prijavu: 16/03/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Institucija/agencija: Vijeće Europske unije
Vrsta ugovora: Pripravnici

 

Ovisno o potrebama službe poslovi stažista uglavnom odgovaraju onima stalno zaposlenih administratora na početku njihove karijere, primjerice: priprema sastanaka i vođenje zapisnika, prisustvovanje sastancima Corepera i pripremnih tijela Vijeća, istraživački rad na određenom projektu, prevođenje dokumenata, sastavljanje dokumentacije i pisanje izvješća. Stažisti su pozvani i na sudjelovanje u studijskom programu koji uključuje posjete i konferencije u drugim institucijama EU-a u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu.

Tko se može prijaviti: stažiranje je namijenjeno studentima treće, četvrte i pete godine studija koji imaju državljanstvo države članice EU-a i moraju odraditi obvezatno stažiranje kao dio studija

Trajanje: 2 do 5 mjeseci 

Plaćeno: ne; nadoknada putnih troškova; kartica za popust u restoranu; zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezgode

Datum početka: 1. veljače (prijave se podnose u rujnu/listopadu, točni datumi objavljuju se u tom razdoblju) i 1. rujna (prijave se podnose u veljači/ožujku, točni datumi objavljuju se u tom razdoblju)