Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsa

A brüsszeli székhelyű Tanácsban az uniós országok miniszterei üléseznek, hogy uniós jogszabályokat vitassanak meg, módosítsanak és fogadjanak el, illetve hogy összehangolják az uniós szakpolitikákat. A miniszterek felhatalmazással bírnak arra nézve, hogy kormányuk nevében kötelezettséget vállaljanak a Tanács ülésein elfogadott intézkedések végrehajtására. Az Európai Parlamenttel együtt a Tanács az Európai Unió fő döntéshozatali intézménye.

Az Európai Unió Tanácsa általában nyílt versenyvizsgák és kiválasztási eljárások útján tölti be az intézményi álláshelyeket. Ezeket a vizsgákat és eljárásokat az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal szervezi intézményközi szinten. Egyes esetekben az Európai Unió Tanácsa szerződéses és ideiglenes alkalmazottakat is foglalkoztat. Ez a többi uniós intézményre is igaz.

Munkavégzés helye(i): 

Szakmai gyakorlat

Az Európai Unió Tanácsa – Fizetett szakmai gyakorlatok

Jelentkezési időszak kezdete: 17/02/2020
Határidő: 16/03/2020 - 12:00(brüsszeli idő szerint)
Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Az Európai Unió Tanácsa
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az adott szervezeti egység igényeitől függően a gyakornokok általában ugyanolyan munkát végeznek, mint a kezdő tanácsosi besorolású tisztviselők pályafutásuk elején (azaz üléseket készítenek elő, jegyzőkönyveket állítanak össze, részt vesznek a COREPER és a tanácsi előkészítő szervek ülésein, kutatást végeznek konkrét projektekkel kapcsolatban, dokumentumokat fordítanak, dokumentációt állítanak össze, jelentéseket írnak). A gyakornokok meghívást kapnak egy tanulmányi programra is, amelynek keretében látogatásokon és konferenciákon vehetnek részt más uniós intézményeknél Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban.

Kik jelentkezhetnek? Uniós állampolgárok, akik a jelentkezés benyújtásáig elvégezték felsőfokú tanulmányaik legalább első ciklusát, és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal.

Időtartam: 5 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta 1196,84 euró. A gyakornokok továbbá utazási támogatásban részesülnek, a Tanács Főtitkárságának menzáján pedig árengedményre jogosultak.

Mikor lehet kezdeni? Február 1-jén (jelentkezni augusztus-szeptember környékén lehet) vagy szeptember 1-jén (jelentkezni február-március környékén lehet). A végleges jelentkezési határidőt lásd később.

Fizetés nélküli kötelező szakmai gyakorlat az Európai Unió Tanácsánál

Jelentkezési időszak kezdete: 17/02/2020
Határidő: 16/03/2020 - 12:00(brüsszeli idő szerint)
Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Az Európai Unió Tanácsa
A szerződés típusa: Gyakornokok

 

Az adott szervezeti egység igényeitől függően a gyakornokok általában ugyanolyan munkát végeznek, mint a kezdő tanácsosi besorolású tisztviselők pályafutásuk elején (azaz üléseket készítenek elő, jegyzőkönyveket állítanak össze, részt vesznek a COREPER és a tanácsi előkészítő szervek ülésein, kutatást végeznek konkrét projektekkel kapcsolatban, dokumentumokat fordítanak, dokumentációt állítanak össze, jelentéseket írnak). A gyakornokok meghívást kapnak egy tanulmányi programra is, amelynek keretében látogatásokon és konferenciákon vehetnek részt más uniós intézményeknél Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban.

Kik jelentkezhetnek? Valamely uniós tagország állampolgárságával rendelkező harmad-, negyed- vagy ötödéves felsőoktatási hallgatók, akiknek tanulmányaik részeként kötelező szakmai gyakorlatot kell végezniük.

Időtartam: 2–5 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Nem. A gyakornokok azonban utazási támogatásban részesülnek, a Tanács Főtitkárságának menzáján pedig árengedményre jogosultak. A Tanács a gyakornokok egészség- és balesetbiztosítást kínál.

Mikor lehet kezdeni? Február 1-jén (jelentkezni szeptember-október környékén lehet) vagy szeptember 1-jén (jelentkezni február-március környékén lehet). A végleges jelentkezési határidőt lásd később.