Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > Europos Sąjungos Taryba

Europos Sąjungos Taryba

Visų ES valstybių narių vyriausybių ministrai susitinka Taryboje Briuselyje svarstyti, keisti ir priimti teisės aktų bei koordinuoti politikos. Ministrai turi įgaliojimus savo vyriausybės vardu įsipareigoti imtis veiksmų, dėl kurių susitariama susitikimuose. Taryba ir Europos Parlamentas yra pagrindinės ES sprendimų priėmimo institucijos.

Europos Sąjungos Taryba paprastai priima darbuotojus atviro konkurso arba atrankos tvarka. Konkursus ir atrankas tarpinstituciniu lygmeniu rengia Europos personalo atrankos tarnyba. Kartais ES Taryba pagal sutartį arba laikino darbo agentūrų sistemą įdarbina nenuolatinių darbuotojų. Tai taikoma visoms institucijoms.

Stažuotės

Mokamos stažuotės Europos Sąjungos Taryboje

Paraiškos teikiamos nuo: 15/02/2022 - 12:00
Galutinė data: 15/03/2022 - 12:00(Briuselio laiku)
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Institucija/Agentūra: Europos Sąjungos Taryba
Etatų rūšys: Stažuotojas

Priklausomai nuo tarnybos poreikių, kasdienės stažuotojo užduotys iš esmės yra tokios pačios kaip ir jaunesniųjų administratorių jų karjeros pradžioje, pavyzdžiui, jie rengia posėdžius ir protokolus, dalyvauja Nuolatinių atstovų komiteto ir Tarybos parengiamųjų organų posėdžiuose, atlieka su tam tikru projektu susijusius tyrimus, verčia dokumentus, tvarko dokumentus, rašo ataskaitas. Stažuotojai taip pat bus kviečiami dalyvauti studijų programoje, kurią, be kita ko, sudaro apsilankymai ir dalyvavimas konferencijose kitose ES institucijose Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre.

Paraiškas teikti gali: ES piliečiai, kurie iki paraiškų pateikimo termino pabaigos yra baigę bent pirmąją savo universitetinių studijų pakopą ir turi kvalifikacinį laipsnį patvirtinantį pažymėjimą ar lygiavertį dokumentą.

Trukmė: 5 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip. 1 220,78 EUR per mėnesį, padengiamos kelionės išlaidos ir suteikiama Tarybos generalinio sekretoriato restorano nuolaidų kortelė.

Pradžios datos:

  • vasario 1 d. (paraiškų teikimo laikotarpis – apie rugpjūtį–rugsėjį, galutines datas pasitikrinkite tuo metu);
  • rugsėjo 1 d. (paraiškų teikimo laikotarpis – apie vasarį–kovą, galutines datas pasitikrinkite tuo metu).
Daugiau informacijos: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Privalomos nemokamos stažuotės Europos Sąjungos Taryboje

Paraiškos teikiamos nuo: 15/02/2022 - 12:00
Galutinė data: 15/03/2022 - 12:00(Briuselio laiku)
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Institucija/Agentūra: Europos Sąjungos Taryba
Etatų rūšys: Stažuotojas

Priklausomai nuo tarnybos poreikių, kasdienės stažuotojo užduotys iš esmės yra tokios pačios kaip ir jaunesniųjų administratorių jų karjeros pradžioje, pavyzdžiui, jie rengia posėdžius ir protokolus, dalyvauja Nuolatinių atstovų komiteto ir Tarybos parengiamųjų organų posėdžiuose, atlieka su tam tikru projektu susijusius tyrimus, verčia dokumentus, tvarko dokumentus, rašo ataskaitas. Stažuotojai taip pat bus kviečiami dalyvauti studijų programoje, kurią, be kita ko, sudaro apsilankymai ir dalyvavimas konferencijose kitose ES institucijose Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre.

Paraiškas teikti gali: šios stažuotės yra skirtos universitetų trečio, ketvirto arba penkto kurso studentams, kurie yra ES piliečiai ir kurie turi atlikti privalomą praktiką pagal savo studijų programą.

Trukmė: 2–5 mėnesiai 

Ar stažuotojams mokama? Ne. Padengiamos kelionės išlaidos. Tarybos generalinio sekretoriato restorano nuolaidų kortelė. Sveikatos draudimas / draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.

Pradžios datos:

  • vasario 1 d. (paraiškų teikimo laikotarpis – apie rugsėjį–spalį, galutines datas pasitikrinkite tuo metu);
  • rugsėjo 1 d. (paraiškų teikimo laikotarpis – apie vasarį–kovą, galutines datas pasitikrinkite tuo metu).
Daugiau informacijos: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Europos Sąjungos Taryba. Pozityvių veiksmų programa negalią turintiems stažuotojams

Paraiškos teikiamos nuo: 15/02/2022 - 12:00
Galutinė data: 15/03/2022 - 12:00(Briuselio laiku)
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Institucija/Agentūra: Europos Sąjungos Taryba
Etatų rūšys: Stažuotojas

 

Priklausomai nuo tarnybos poreikių, kasdienės stažuotojo užduotys iš esmės yra tokios pačios kaip ir jaunesniųjų administratorių jų karjeros pradžioje, pavyzdžiui, jie rengia posėdžius ir protokolus, dalyvauja Nuolatinių atstovų komiteto ir Tarybos parengiamųjų organų posėdžiuose, atlieka su tam tikru projektu susijusius tyrimus, verčia dokumentus, tvarko dokumentus, rašo ataskaitas. Stažuotojai taip pat bus kviečiami dalyvauti studijų programoje, kurią, be kita ko, sudaro apsilankymai ir dalyvavimas konferencijose kitose ES institucijose Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre.

Kas gali teikti paraiškas? Šios stažuotės skirtos absolventams ir trečių, ketvirtų arba penktų metų universitetų studentams, kurie yra ES piliečiai ir turi pripažintą negalią.

Trukmė: 5 mėnesiai. 

Ar stažuotojams mokama? Taip. 1 220,78 EUR per mėnesį, padengiamos kelionės išlaidos ir suteikiama Tarybos generalinio sekretoriato restorano nuolaidų kortelė. Pateikus tinkamus patvirtinamuosius dokumentus, negalią turintys stažuotojai gali gauti papildomą išmoką, kuri yra ne didesnė kaip pusė stažuotės išmokos sumos.

Pradžios datos:

  • vasario 1 d. (paraiškų teikimo laikotarpis – apie rugsėjį–spalį, galutines datas pasitikrinkite tuo metu);
  • rugsėjo 1 d. (paraiškų teikimo laikotarpis – apie vasarį–kovą, galutines datas pasitikrinkite tuo metu).
Daugiau informacijos: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/