Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Padome

Padomē, kuras mītne atrodas Briselē, visu ES dalībvalstu valdību ministri tiekas, lai izskatītu, grozītu un pieņemtu tiesību aktus un koordinētu politiku. Ministri ir pilnvaroti iesaistīt savas valdības darbībās, par kurām panākta vienošanās sanāksmēs. Tā kopā ar Eiropas Parlamentu ir Savienības galvenā lēmējinstitūcija.

Eiropas Savienības Padome personālu parasti komplektē, izmantojot vispārējus konkursus vai atlases procedūras. Tās starpiestāžu līmenī rīko Eiropas Personāla atlases birojs. Dažkārt ES Padome pagaidu darbinieku vai līgumdarbinieku shēmas ietvaros pieņem darbā pagaidu darbiniekus. Tas attiecas uz visām iestādēm.

Vieta(-as): 

Prakse

Apmaksāta stažēšanās Eiropas Savienības Padomē

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Savienības Padome
Līguma veids: Stažieri

Stažiera ikdienas pienākumi ir atkarīgi no dienesta vajadzībām un kopumā ir līdzīgi karjeras sākumā esošu zemākā līmeņa administratoru (pastāvīgā darbā pieņemtu ierēdņu) pienākumiem, piemēram: gatavot sanāksmes un tās protokolēt, piedalīties COREPER un Padomes darba sagatavošanas struktūru sanāksmēs, veikt izpēti kādam konkrētam projektam, tulkot un sastādīt dokumentus, rakstīt ziņojumus. Stažieri arī ir aicināti piedalīties mācību programmā, kuras ietvaros jāpiedalās mācību braucienos un konferencēs citās ES iestādēs Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā.

Kas var pieteikties: ES pilsoņi, kas līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ir beiguši vismaz pirmo augstskolas studiju posmu (ieguvuši bakalaura grādu) un kam ir sertifikāts par iegūto grādu vai līdzvērtīgs dokuments.

Ilgums: 5 mēneši.

Vai tiek maksāts: . 1220,78 eiro mēnesī, kā arī tiek kompensēti ceļa izdevumi un iedota atlaižu karte Padomes ēdnīcai.

Sākuma datums:

  • 1. februāris (pieteikumu iesniegšanas periods apmēram augustā/septembrī — galīgos datumus noskaidrojiet tad).
  • 1. septembris (pieteikumu iesniegšanas periods apmēram februārī/martā — galīgos datumus noskaidrojiet tad).
Sīkāka informācija: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Neapmaksāta obligātā stažēšanās Eiropas Savienības Padomē

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Savienības Padome
Līguma veids: Stažieri

Stažiera ikdienas pienākumi ir atkarīgi no dienesta vajadzībām un kopumā ir līdzīgi karjeras sākumā esošu zemākā līmeņa administratoru (pastāvīgā darbā pieņemtu ierēdņu) pienākumiem: gatavot sanāksmes un tās protokolēt, piedalīties COREPER un Padomes darba sagatavošanas struktūru sanāksmēs, veikt izpēti kādam konkrētam projektam, tulkot un sastādīt dokumentus, rakstīt ziņojumus. Stažieri arī ir aicināti piedalīties studiju programmā, kuras ietvaros jāpiedalās mācību braucienos un konferencēs citās ES iestādēs Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā.

Kas var pieteikties: šo iespēju var izmantot augstskolas trešā, ceturtā vai piektā kursa studenti, kas ir ES pilsoņi un kuriem studiju programmā paredzēta obligātā mācību prakse.

Ilgums: 2–5 mēneši. 

Vai tiek maksāts: nē. Tiek kompensēti ceļa izdevumi. Atlaižu karte Padomes ēdnīcai. Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana.

Sākuma datums:

  • 1. februāris (pieteikšanās periods apmēram septembrī/oktobrī – galīgos datumus noskaidrojiet tad).
  • 1. septembris (pieteikšanās periods apmēram februārī/martā – galīgos datumus noskaidrojiet tad).
Sīkāka informācija: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Eiropas Savienības Padome – Pozitīvas rīcības programma stažieriem ar invaliditāti

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Savienības Padome
Līguma veids: Stažieri

 

Stažiera ikdienas pienākumi ir atkarīgi no dienesta vajadzībām un kopumā ir līdzīgi karjeras sākumā esošu zemākā līmeņa administratoru (pastāvīgā darbā pieņemtu ierēdņu) pienākumiem, piemēram: organizēt sanāksmes un tās protokolēt, piedalīties COREPER un Padomes darba sagatavošanas struktūru sanāksmēs, veikt izpēti kādam konkrētam projektam, tulkot un sastādīt dokumentus, rakstīt ziņojumus. Stažieri arī ir aicināti piedalīties studiju programmā, kuras ietvaros jāpiedalās mācību braucienos un konferencēs citās ES iestādēs Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā.

Kas var pieteikties: stažēšanās ir paredzēta augstskolu absolventiem un trešā, ceturtā vai piektā kursa studentiem ar atzītu invaliditāti.

Ilgums: 5 mēneši. 

Vai tiek maksāts: jā. 1220,78 eiro mēnesī, kā arī tiek kompensēti ceļa izdevumi un iedota atlaižu karte Padomes ēdnīcai. Stažieri ar invaliditāti, iesniedzot pienācīgu pamatojumu, var saņemt papildu summu līdz pat 50 % apmērā no stažēšanās stipendijas.

Sākuma datumi:

  • 1. februāris (pieteikšanās periods apmēram septembrī/oktobrī – galīgos datumus noskaidrojiet tad).
  • 1. septembris (pieteikšanās periods apmēram februārī/martā – galīgos datumus noskaidrojiet tad).
Sīkāka informācija: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/