Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Fil-Kunsill, li hu bbażat fi Brussell, il-ministri tal-gvern minn kull pajjiż tal-UE jiltaqgħu biex jiddiskutu, jemendaw u jadottaw il-liġijiet, u jikkoordinaw il-politiki. Il-ministri għandhom l-awtorità li jimpenjaw lill-gvernijiet tagħhom biex iwettqu l-azzjonijiet li jkun intlaħaq qbil dwarhom fil-laqgħat. Flimkien mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill huwa l-fergħa ewlenija tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE.

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ġeneralment jirrekluta l-persunal tiegħu permezz ta’ kompetizzjonijiet jew selezzjonijiet miftuħa. Dawn huma organizzati fil-livell interistituzzjonali mill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal. Xi drabi l-Kunsill tal-UE jimpjega persunal mhux permanenti, taħt l-iskema tal-aġenti kuntrattwali jew temporanji. Dan japplika għall-istituzzjonijiet kollha.

Traineeship

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea - Traineeships bi ħlas

Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Istituzzjoni/Aġenzija: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Ix-xogħol ta’ kuljum ta’ trainee jiddependi fuq il-ħtiġijiet tas-servizz u ġeneralment ikun ekwivalenti għal dak tal-uffiċjali amministraturi fil-bidu tal-karriera tagħhom, eż.: it-tħejjija tal-laqgħat u l-abbozzar tal-minuti, l-attendenza fil-laqgħat tal-Coreper u l-korpi ta’ tħejjija tal-Kunsill, ir-riċerka fuq proġett partikolari, it-traduzzjoni ta’ dokumenti, il-ġbir tad-dokumentazzjoni, il-kitba tar-rapporti. It-trainees jiġu mistiedna jipparteċipaw fi programm ta’ studju li jinkludi żjarat u konferenzi f’istituzzjonijiet oħrajn tal-UE fi Brussell, il-Lussemburgu u Strasburgu.

Min jista’ japplika: iċ-ċittadini tal-UE li, sal-iskadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet, ikunu lestew tal-inqas l-ewwel parti tal-istudji universitarji tagħhom u għandhom ċertifikat tal-lawrja jew ekwivalenti.

Tul: 5 xhur.

Bi ħlas: iva. €1,220.78 fix-xahar, rimborż ta’ spejjeż ta’ vjaġġar u kard tat-traħħis tar-restorant tas-SĠK.

Dati tal-Bidu:

  • l-1 ta’ Frar (il-perjodu ta’ applikazzjoni madwar Awwissu/Settembru - iċċekkja dak iż-żmien għad-dati finali).
  • l-1 ta’ Settembru (il-perjodu ta’ applikazzjoni madwar Frar/Marzu - iċċekkja dak iż-żmien għad-dati finali)
Aktar tagħrif: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea - Traineeships mingħajr ħlas

Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Istituzzjoni/Aġenzija: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Ix-xogħol ta’ kuljum ta’ trainee jiddependi fuq il-ħtiġijiet tas-servizz u ġeneralment ikun ekwivalenti għal dak tal-uffiċjali amministraturi li għadhom jibdew fil-bidu tal-karriera tagħhom, eż.: it-tħejjija tal-laqgħat u l-abbozzar tal-minuti, l-attendenza fil-laqgħat tal-Coreper u l-korpi ta’ tħejjija tal-Kunsill, ir-riċerka fuq proġett partikolari, it-traduzzjoni ta’ dokumenti, il-ġbir tad-dokumentazzjoni, il-kitba tar-rapporti. It-trainees se jiġu mistiedna wkoll biex jipparteċipaw fi programm ta’ studju li jinkludi żjarat u konferenzi f’istituzzjonijiet oħra tal-UE fi Brussell, il-Lussemburgu u Strasburgu.

Min jista’ japplika: dawn it-traineeships huma rriservati għall-istudenti universitarji ċittadini tal-UE tat-tielet, ir-raba’ jew il-ħames sena li jridu jagħmlu perjodu ta’ taħriġ obbligatorju bħala parti mill-kors tagħhom.

Tul: minn xahrejn sa 5 xhur 

Bi ħlas: le. Jingħata rimborż għall-indennizz tal-ivvjaġġar. Kard għal tnaqqis fir-ristorant tas-SĠK. Assikurazzjoni tas-saħħa/tal-aċċidenti.

Dati tal-Bidu:

  • l-1 ta’ Frar (perjodu ta’ applikazzjoni madwar Settembru/Ottubru - iċċekkja f’dak il-mument għad-dati finali).
  • l-1 ta’ Settembru (perjodu ta’ applikazzjoni madwar Frar/Marzu - iċċekkja f’dak il-mument għad-dati finali).
Aktar tagħrif: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea - Programm ta' Azzjoni Pożittiva għal Trainees b'diżabbiltà

Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Istituzzjoni/Aġenzija: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Tip ta' kuntratt: Apprendist

 

Ix-xogħol ta’ kuljum ta’ trainee jiddependi fuq il-ħtiġijiet tas-servizz u ġeneralment ikun ekwivalenti għal dak tal-uffiċjali amministraturi fil-bidu tal-karriera tagħhom, eż.: it-tħejjija tal-laqgħat u l-abbozzar tal-minuti, l-attendenza fil-laqgħat tal-Coreper u l-korpi ta’ tħejjija tal-Kunsill, ir-riċerka fuq proġett partikolari, it-traduzzjoni ta’ dokumenti, il-ġbir tad-dokumentazzjoni, il-kitba tar-rapporti. It-trainees se jiġu mistiedna wkoll biex jipparteċipaw fi programm ta’ studju li jinkludi żjarat u konferenzi f’istituzzjonijiet oħra tal-UE fi Brussell, il-Lussemburgu u Strasburgu.

Min jista’ japplika: Dawn it-traineeships huma riżervati għall-gradwati u għal studenti universitarji tat-tielet, ir-raba’ jew il-ħames sena b’nazzjonalità tal-UE b’diżabbiltà rikonoxxuta.

Tul: 5 xhur 

Bi ħlas: Iva. €1,220.78 fix-xahar, rimborż ta’ spejjeż ta’ vjaġġar u kard tat-traħħis tar-restorant tas-SĠK. Meta jippreżentaw il-ġustifikazzjoni xierqa, it-trainees b’diżabbiltà jistgħu jirċievu ammont supplimentari sa nofs l-għotja tat-traineeship.

Dati tal-Bidu:

  • 1 ta’ Frar (perjodu ta’ applikazzjoni madwar Settembru/Ottubru - iċċekkja f’dak il-mument għad-dati finali).
  • 1 ta’ Settembru (perjodu ta’ applikazzjoni madwar Frar/Marzu - iċċekkja f’dak il-mument għad-dati finali).
Aktar tagħrif: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/