Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Raad van de Europese Unie

Raad van de Europese Unie

De regeringen van alle EU-landen vaardigen, afhankelijk van het onderwerp, elk een minister af naar de Raad van de Europese Unie om wetsvoorstellen te bespreken, te wijzigen en goed te keuren, en het beleid te coördineren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel. De door de Raad gemaakte afspraken zijn bindend voor de nationale regeringen. Samen met het Europees Parlement vormt de Raad de wetgevende macht van de EU.

De Raad van de Europese Unie werft en selecteert gewoonlijk medewerkers via algemene vergelijkende onderzoeken en selecties. Deze worden voor de instellingen samen georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie. Soms neemt de Raad van de EU ook tijdelijk personeel aan, als arbeidscontractant of tijdelijk functionaris. Dit geldt voor alle instellingen.

Standplaatsen: 

Stage

Bezoldigde stages Raad van de Europese Unie

Huidige sollicitatiemogelijkheden: 17/02/2020
Solliciteer voor: 16/03/2020 - 12:00(Brusselse tijd)
Standplaatsen: Brussel (België)
Instelling/Agentschap: Raad van de Europese Unie
Dienstverband: Trainee

Stagiairs worden, afhankelijk van de behoeften van de dienst, belast met taken die vergelijkbaar zijn met die van een jonge beleidsmedewerker aan het begin van zijn carrière bijv.: vergaderingen voorbereiden, notuleren, vergaderingen van het Coreper en van voorbereidingsgroepen van de Raad bijwonen, projectonderzoek doen, documenten vertalen, documentatie, rapporten opstellen. Stagiairs worden ook uitgenodigd voor een studieprogramma dat bestaat uit werkbezoeken en conferenties bij andere EU-instellingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg.

Voor wie? EU-burgers die vóór de uiterste aanmeldingsdatum in ieder geval het eerste deel van hun universitaire opleiding hebben afgerond en daar een diploma of gelijkwaardig attest voor hebben ontvangen.

Hoe lang? 5 maanden

Betaald? Ja, 1.196,84 euro per maand plus reiskostenvergoeding en kortingskaart voor het restaurant van het secretariaat-generaal van de Raad.

Begindata: 1 februari (aanvraagtermijn rond augustus/september, informeer tegen die tijd naar de definitieve data) en 1 september (aanvraagtermijn rond februari/maart, informeer tegen die tijd naar de definitieve data).

Onbezoldigde stages Raad van de Europese Unie

Huidige sollicitatiemogelijkheden: 17/02/2020
Solliciteer voor: 16/03/2020 - 12:00(Brusselse tijd)
Standplaatsen: Brussel (België)
Instelling/Agentschap: Raad van de Europese Unie
Dienstverband: Trainee

 

Stagiairs worden, afhankelijk van de behoeften van de dienst, belast met taken die vergelijkbaar zijn met die van een jonge beleidsmedewerker aan het begin van zijn carrière bijv.: vergaderingen voorbereiden, notuleren, vergaderingen van het Coreper en van voorbereidingsgroepen van de Raad bijwonen, projectonderzoek doen, documenten vertalen, documentatie, rapporten opstellen. Stagiairs worden ook uitgenodigd voor een studieprogramma dat bestaat uit werkbezoeken en conferenties bij andere EU-instellingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg.

Voor wie? Deze stages zijn bedoeld voor derde-, vierde- en vijfdejaars studenten die een verplichte stage moeten doen.

Hoe lang? 2 tot 5 maanden 

Betaald? Nee, er is wel een reiskostenvergoeding. Kortingskaart voor het restaurant van het secretariaat-generaal van de Raad. Ziektekosten- en ongevallenverzekering.

Begindata: 1 februari (aanvraagtermijn rond september/oktober, informeer tegen die tijd naar de definitieve data) en 1 september (aanvraagtermijn rond februari/maart, informeer tegen die tijd naar de definitieve data).