Rada Unii Europejskiej

W ramach Rady UE, której siedziba znajduje się w Brukseli, ministrowie ze wszystkich krajów UE spotykają się, aby omawiać, zmieniać i przyjmować akty prawne oraz aby wspólnie koordynować politykę. Ministrowie są upoważnieni do podejmowania w imieniu swoich rządów zobowiązań dotyczących działań uzgodnionych na posiedzeniach. Wraz z Parlamentem Europejskim Rada jest głównym organem decyzyjnym UE.

Rada Unii Europejskiej rekrutuje swoich pracowników z reguły w drodze otwartych konkursów i procedur naboru. Organizuje je dla instytucji unijnych Europejski Urząd Doboru Kadr. Czasami Rada UE zatrudnia pracowników niezatrudnionych na stałe, jako pracowników kontraktowych lub zatrudnionych na czas określony. Dotyczy to również wszystkich pozostałych instytucji.

Lokalizacja: 

Staż

Staże płatne w Radzie Unii Europejskiej

Aktualne procedury naboru: 15/02/2022 - 12:00
Termin: 15/03/2022 - 12:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Rada Unii Europejskiej
Typ umowy o pracę: Stażysta

Zadania stażystów zależą od potrzeb przyjmującego działu. Generalnie stażyści wykonują podobne zadania jak młodsi administratorzy na początku kariery, czyli: przygotowują posiedzenia i redagują protokoły, uczestniczą w posiedzeniach Coreperu i organów przygotowawczych Rady, wyszukują informacje na potrzeby konkretnych projektów, tłumaczą dokumenty, zestawiają dokumentację, piszą sprawozdania. Stażyści realizują również program szkoleniowy, w ramach którego uczestniczą w konferencjach i odwiedzają inne instytucje UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Kto może się zgłosić: Obywatele UE, którzy ukończyli (lub ukończą przed terminem składania wniosków) co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia i uzyskają odpowiedni dyplom lub równoważne zaświadczenie.

Czas trwania: 5 miesięcy.

Staż płatny: Tak – 1 220,78 euro miesięcznie, dofinansowanie kosztów podróży i karta zniżkowa do restauracji SGR.

Terminy rozpoczęcia stażu:

  • 1 lutego (okres zgłoszeniowy około sierpnia/września – proszę sprawdzić ostateczne daty w tym okresie).
  • 1 września (okres zgłoszeniowy około lutego/marca – proszę sprawdzić ostateczne daty w tym okresie).
Więcej informacji: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Obowiązkowe staże niepłatne w Radzie Unii Europejskiej

Aktualne procedury naboru: 15/02/2022 - 12:00
Termin: 15/03/2022 - 12:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Rada Unii Europejskiej
Typ umowy o pracę: Stażysta

Zadania stażystów zależą od potrzeb przyjmującego działu. Generalnie stażyści wykonują podobne zadania jak młodsi administratorzy na początku kariery, czyli: przygotowują posiedzenia i redagują protokoły, uczestniczą w posiedzeniach Coreperu i organów przygotowawczych Rady, wyszukują informacje na potrzeby konkretnych projektów, tłumaczą dokumenty, zestawiają dokumentację, piszą sprawozdania. Stażyści realizują również program szkoleniowy, w ramach którego uczestniczą w konferencjach i odwiedzają inne instytucje UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Kto może się zgłosić: Staże są przeznaczone dla studentów trzeciego, czwartego lub piątego roku, mających obywatelstwo UE, którzy w ramach studiów muszą odbyć obowiązkową praktykę.

Czas trwania: Od 2 do 5 miesięcy 

Staż płatny: Nie. Dofinansowanie kosztów podróży. Karta zniżkowa do restauracji SGR. Ubezpieczenie zdrowotne / od nieszczęśliwych wypadków.

Terminy rozpoczęcia stażu:

  • 1 lutego (okres zgłoszeniowy około września/października – proszę sprawdzić ostateczne daty w tym okresie).
  • 1 września (okres zgłoszeniowy około lutego/marca – proszę sprawdzić ostateczne daty w tym okresie).
Więcej informacji: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Rada Unii Europejskiej – Program działań pozytywnych dla stażystów z niepełnosprawnością

Aktualne procedury naboru: 15/02/2022 - 12:00
Termin: 15/03/2022 - 12:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Rada Unii Europejskiej
Typ umowy o pracę: Stażysta

 

Zadania stażystów zależą od potrzeb przyjmującego działu. Generalnie stażyści wykonują podobne zadania jak młodsi administratorzy na początku kariery, czyli: przygotowują posiedzenia i redagują protokoły, uczestniczą w posiedzeniach Coreperu i organów przygotowawczych Rady, wyszukują informacje na potrzeby konkretnych projektów, tłumaczą dokumenty, zestawiają dokumentację, piszą sprawozdania. Stażyści realizują również program szkoleniowy, w ramach którego uczestniczą w konferencjach i odwiedzają inne instytucje UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Kto może się zgłosić: Staże te są zarezerwowane dla absolwentów i studentów trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów uniwersyteckich o uznanej niepełnosprawności, którzy posiadają obywatelstwo jednego z krajów UE.

Czas trwania: 5 miesięcy 

Staż płatny: Tak. 1 220,78 euro miesięcznie, dofinansowanie kosztów podróży i karta zniżkowa do stołówki Sekretariatu Generalnego Rady. Po przedstawieniu właściwego uzasadnienia stażyści z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dodatkową kwotę nieprzekraczającą połowy kwoty stypendium.

Terminy rozpoczęcia stażu:

  • 1 lutego (termin składania zgłoszeń: około września/października – należy sprawdzić dokładne daty).
  • 1 września (termin składania zgłoszeń: około lutego/marca – należy sprawdzić dokładne daty).
Więcej informacji: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/