Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene

Miniștrii din statele membre ale UE se reunesc în cadrul Consiliului UE, situat la Bruxelles, pentru a discuta, modifica și adopta acte legislative și pentru a coordona politici. Ei sunt abilitați să angajeze guvernele lor în îndeplinirea acțiunilor asupra cărora au convenit în cadrul reuniunilor. Împreună cu Parlamentul European, Consiliul este principalul organism cu putere decizională al UE.

Consiliul Uniunii Europene își recrutează personalul prin concursuri generale sau proceduri de selecție organizate la nivel interinstituțional de către Oficiul European pentru Selecția Personalului. Uneori, Consiliul UE angajează personal cu contract pe durată determinată, în regim de agenți temporari sau contractuali. Acest lucru este valabil pentru toate instituțiile.

Stagiari

Stagii remunerate la Consiliul Uniunii Europene

Înscrieri începând cu: 17/02/2020
Termen limită: 16/03/2020 - 12:00(ora Bruxelles-ului)
Locații: Bruxelles (Belgia)
Instituție/Agenție: Consiliul Uniunii Europene
Tip de contract: Stagiar

În funcție de nevoile serviciului, atribuțiile stagiarilor sunt în general echivalente cu cele ale funcționarilor debutanți cu gradul de administrator. De exemplu: pregătirea reuniunilor și redactarea proceselor-verbale, participarea la reuniunile Coreper și ale grupurilor de pregătire ale Consiliului, muncă de cercetare legată de un anumit proiect, traducerea unor documente, întocmirea de documentație și rapoarte etc. Stagiarii vor fi invitați, de asemenea, să participe la un program de studiu care include vizite și conferințe la alte instituții ale UE din Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg.

Candidați eligibili: Cetățeni ai UE care au absolvit cursuri universitare sau postuniversitare și au obținut o diplomă de licență (sau echivalentă) până la termenul-limită de depunere a candidaturilor.

Durata: 5 luni.

Plătit: Da. 1 196,84 EUR pe lună, rambursarea cheltuielilor de călătorie și card de reducere GSC

Data de începere: 1 februarie (depunerea candidaturilor, în general, în august/septembrie – verificați datele exacte în perioada premergătoare) și 1 septembrie (depunerea candidaturilor, în general, în februarie/martie – verificați datele exacte în perioada premergătoare).

Stagii obligatorii neremunerate la Consiliul Uniunii Europene

Înscrieri începând cu: 17/02/2020
Termen limită: 16/03/2020 - 12:00(ora Bruxelles-ului)
Locații: Bruxelles (Belgia)
Instituție/Agenție: Consiliul Uniunii Europene
Tip de contract: Stagiar

 

În funcție de nevoile serviciului, atribuțiile stagiarilor sunt în general echivalente cu cele ale funcționarilor debutanți cu gradul de administrator. De exemplu: pregătirea reuniunilor și redactarea proceselor-verbale, participarea la reuniunile Coreper și ale grupurilor de pregătire ale Consiliului, muncă de cercetare legată de un anumit proiect, traducerea unor documente, întocmirea de documentație și rapoarte etc. Stagiarii vor fi invitați, de asemenea, să participe la un program de studiu care include vizite și conferințe la alte instituții ale UE din Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg.

Candidați eligibili: Acest tip de stagiu se adresează doar studenților (cetățeni europeni) din anii III, IV și V care trebuie să efectueze o perioadă obligatorie de formare ca parte din programa de studiu.

Durata: 2-5 luni 

Plătit: Nu. Rambursarea cheltuielilor de deplasare. Card de reducere la restaurantul GSC. Asigurare de sănătate/în caz de accident.

Date de începere: 1 februarie (depunerea candidaturilor, în general, în septembrie/octombrie – verificați datele exacte în perioada premergătoare) și 1 septembrie (depunerea candidaturilor, în general, în februarie/martie – verificați datele exacte în perioada premergătoare).