Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Rada Európskej únie

Rada Európskej únie

Vládni ministri jednotlivých krajín EÚ sa stretávajú v Rade sídliacej v Bruseli, aby prediskutovali, zmenili alebo prijali zákony a koordinovali politiky. Ministri majú právomoc zaviazať svoje vlády k opatreniam dohodnutým na stretnutiach. Rada je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom EÚ.

Rada Európskej únie vo všeobecnosti prijíma zamestnancov prostredníctvom verejných výberových konaní alebo súťaží. Tie na medziinštitucionálnej úrovni organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov. Rada Európskej únie niekedy zamestnáva dočasných zamestnancov v rámci plánu zmluvných alebo dočasných zamestnancov. Platí to pre všetky inštitúcie.

Miesto(-a): 

Stáž

Platené stáže v Rade Európskej únie

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 17/02/2020
Dátum uzávierky: 16/03/2020 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Rada Európskej únie
Druh zmluvy: Stážisti

V závislosti od potrieb služby budú každodenné pracovné povinnosti stážistu vo všeobecnosti rovnaké ako pracovné činnosti úradníkov – administrátorov na začiatku kariéry, napr. príprava stretnutí a vypracúvanie zápisníc, zúčastňovanie sa na zasadnutiach výboru Coreper a prípravných orgánov Rady, prieskum v súvislosti s určitým projektom, preklad dokumentov, zostavovanie dokumentácie a písanie správ. Stážisti budú prizvaní k účasti na študijnom programe zahŕňajúcom návštevy a konferencie v ďalších inštitúciách EÚ v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

Kto sa môže prihlásiť: Občania EÚ, ktorí do uzávierky prihlášok ukončili aspoň prvý stupeň univerzitného štúdia a majú diplom alebo rovnocenné osvedčenie.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. 1 196,84 EUR mesačne, náhrada cestovných výdavkov a poukaz na zľavu do reštaurácie GSR.

Dátum nástupu: 1. februára (obdobie podávania prihlášok pravdepodobne v auguste/septembri – konečné termíny si ešte overte) a 1. septembra (obdobie podávania prihlášok pravdepodobne vo februári/v marci – konečné termíny si ešte overte).

Povinné neplatené stáže v Rade Európskej Únie

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 17/02/2020
Dátum uzávierky: 16/03/2020 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Rada Európskej únie
Druh zmluvy: Stážisti

 

V závislosti od potrieb konkrétneho útvaru každodenná práca stážistu vo všeobecnosti zodpovedá práci začínajúcich nižšie postavených úradníkov na pozícii administrátora a zahŕňa napríklad: prípravu stretnutí a vypracúvanie zápisníc, účasť na stretnutiach Coreperu a prípravných orgánov Rady, rešerš projektov, preklad dokumentov, zostavovanie dokumentácie, písanie správ. Stážisti budú prizvaní k účasti na študijnom programe zahŕňajúcom návštevy a konferencie v iných inštitúciách EÚ v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

Kto sa môže prihlásiť: Tieto stáže sú vyhradené pre vysokoškolských študentov tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka, ktorí sú občanmi EÚ a ktorí musia absolvovať povinnú odbornú prípravu ako súčasť svojho štúdia.

Trvanie: 2 až 5 mesiacov 

Platená stáž: Nie, len náhrada cestovných výdavkov. Poukaz na zľavu do reštaurácie GSR. Zdravotné/úrazové poistenie.

Dátumy nástupu: 1. februára (obdobie podávania žiadostí približne v septembri/októbri, kedy budú spresnené aj konečné termíny) a 1. septembra (obdobie podávania žiadostí približne vo februári/v marci, kedy budú spresnené aj konečné termíny).