Svet Evropske unije

V Svetu, ki ima sedež v Bruslju, se sestajajo ministri iz vseh držav EU, razpravljajo o zakonodajnih predlogih, jih dopolnjujejo in sprejemajo, ter usklajujejo politike. Ministri imajo pooblastilo, da v imenu svoje vlade prevzamejo obveznost  glede ukrepov, dogovorjenih na sestankih. Svet EU je skupaj z Evropskim parlamentom glavni organ odločanja Evropske unije.

Svet EU svoje osebje običajno zaposluje prek javnih natečajev in izbirnih postopkov, ki jih na medinstitucionalni ravni pripravlja Evropski urad za izbor osebja. Svet EU zaposluje tudi začasne in pogodbene uslužbence. To velja za vse institucije.

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Plačana praksa na Svetu Evropske unije

Prijave sprejemamo od: 17/02/2020
Rok za oddajo: 16/03/2020 - 12:00(Bruseljski čas)
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Svet Evropske unije
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Glede na potrebe službe je dnevno delo praktikanta na splošno enako delu upravnih uslužbencev na začetku poklicne poti: priprava sestankov in pisanje zapisnikov, udeležba na sejah odbora Coreper in pripravljalnih teles Sveta, raziskovanje v zvezi z določenim projektom, prevajanje dokumentov, zbiranje dokumentacije, pisanje poročil. Praktikanti so vključeni tudi v študijski program, ki obsega obiske in konference na drugih institucijah v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu.

Kdo se lahko prijavi: Državljani EU, ki so do konca prijavnega roka končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in imajo diplomo oz. enakovredno spričevalo.

Trajanje: 5 mesecev

Plačano: da. 1196,84 evrov na mesec, povračilo potnih stroškov in subvencionirana prehrana v restavraciji Generalnega sekretariata Sveta.

Začetek: 1. februar (prijava avgusta/septembra – takrat preverite prijavni rok) in 1. september (prijava februarja/marca – takrat preverite prijavni rok)

Neplačana obvezna praksa na Svetu Evropske unije

Prijave sprejemamo od: 17/02/2020
Rok za oddajo: 16/03/2020 - 12:00(Bruseljski čas)
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Svet Evropske unije
Vrsta pogodbe: Pripravnik

 

Glede na potrebe službe je dnevno delo praktikanta na splošno enako delu upravnih uslužbencev na začetku poklicne poti: priprava sestankov in pisanje zapisnikov, udeležba na sejah odbora Coreper in pripravljalnih teles Sveta, raziskovanje v zvezi z določenim projektom, prevajanje dokumentov, zbiranje dokumentacije, pisanje poročil. Praktikanti so vključeni tudi v študijski program, ki obsega obiske in konference na drugih institucijah v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu.

Kdo se lahko prijavi: Praksa je namenjena samo univerzitetnim študentom tretjega, četrtega ali petega letnika in z državljanstvom EU, ki morajo kot del študija opraviti obvezno prakso.

Trajanje: 2–5 mesecev 

Plačano: Ne. Povračilo potnih stroškov. Subvencionirana prehrana v restavraciji Generalnega sekretariata Sveta. Zdravstveno/nezgodno zavarovanje.

Začetek: 1. februar (prijava septembra/oktobra – takrat preverite prijavni rok) in 1. september (prijava februarja/marca – takrat preverite prijavni rok)