Europeiska unionens råd

I Europeiska unionens råd – som brukar kallas ministerrådet eller bara rådet och som har sitt säte i Bryssel – möts ministrar från EU-länderna för att diskutera, ändra och anta lagar och samordna politiken. Ministrarna har befogenhet att fatta bindande beslut för sina regeringar. Ministerrådet är tillsammans med Europaparlamentet EU:s viktigaste beslutsfattande organ.

De flesta av ministerrådets anställda rekryteras genom allmänna uttagningsprov eller urval som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån. Ibland söks också tillfälligt anställda och kontraktsanställda. Detta gäller alla institutioner.

 

Tjänsteorter: 

Praktik

Europeiska unionens råd – betald praktik

Första ansökningsdag: 15/02/2022 - 12:00
Sista ansökningsdag: 15/03/2022 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska unionens råd
Anställningsform: Praktikant

Beroende på var på rådet du gör praktik och vilka behov som finns där får du i allmänhet samma arbetsuppgifter som nyanställda handläggare. Du får t.ex. förbereda möten och skriva protokoll, delta i möten i Coreper och rådets förberedande organ, översätta dokument, ta fram bakgrundsmaterial om ett visst projekt, sammanställa dokumentation och skriva rapporter. Du får också chansen att delta i studiebesök och konferenser på andra EU-institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Vem kan söka? EU-medborgare som senast sista ansökningsdagen har avslutat högskolestudier på minst grundnivå och har ett examensbevis eller motsvarande.

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja, 1 220,78 euro i månaden. Du får också ersättning för resekostnader och rabattkort till rådets personalmatsalar.

Startdatum:

  • 1 februari (ansökningstid kring september/oktober – kolla då för exakta datum).
  • 1 september (ansökningstid kring februari/mars – kolla då för exakta datum).
Mer information: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Europeiska unionens råd – obetald obligatorisk praktik

Första ansökningsdag: 15/02/2022 - 12:00
Sista ansökningsdag: 15/03/2022 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska unionens råd
Anställningsform: Praktikant

Beroende på var på rådet du gör praktik och vilka behov som finns där får du i allmänhet samma arbetsuppgifter som nyanställda handläggare. Du får t.ex. förbereda möten och skriva protokoll, delta i möten i Coreper och rådets förberedande organ, översätta dokument, ta fram bakgrundsmaterial om ett visst projekt, sammanställa dokumentation och skriva rapporter. Du får också chansen att delta i studiebesök och konferenser på andra EU-institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Vem kan söka? Platserna är till för högskolestuderande som läser tredje, fjärde eller femte året och som har en obligatorisk praktikperiod i sin utbildning. Du måste också vara EU-medborgare.

Hur lång är praktiken? 2 till 5 månader 

Får jag lön? Nej, men du får ersättning för resekostnader, rabattkort till rådets personalmatsalar och sjuk- och olycksförsäkring.

Startdatum:

  • 1 februari (ansökningstid kring september/oktober – kolla då för exakta datum).
  • 1 september (ansökningstid kring februari/mars – kolla då för exakta datum).
Mer information: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Europeiska unionens råd – Aktivt åtgärdsprogram för praktikanter med funktionsnedsättning

Första ansökningsdag: 15/02/2022 - 12:00
Sista ansökningsdag: 15/03/2022 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska unionens råd
Anställningsform: Praktikant

 

Beroende på var på rådet du gör praktik och vilka behov som finns där får du i allmänhet samma arbetsuppgifter som nyanställda handläggare. Du får t.ex. förbereda möten och skriva protokoll, delta i möten i Coreper och rådets förberedande organ, ta fram bakgrundsmaterial om ett visst projekt, översätta dokument, sammanställa dokumentation och skriva rapporter. Du får också chansen att delta i studiebesök och konferenser på andra EU-institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Vem kan söka? De här praktikplatserna riktar sig enbart till personer med en erkänd funktionsnedsättning. Du måste dessutom vara EU-medborgare och nyutexaminerad eller tredje-, fjärde- och femteårsstudent på ett lärosäte.

Hur lång är praktiken? 5 månader 

Får jag lön? Ja, 1 220,78 euro i månaden, ersättning för resekostnader och rabattkort till rådets personalmatsalar. Mot uppvisande av styrkande handlingar kan du som praktikant med en funktionsnedsättning också få ett tillägg som kan uppgå till halva praktikantlönen.

Startdatum:

  • 1 februari (ansökningstid kring september/oktober – kolla då för exakta datum).
  • 1 september (ansökningstid kring februari/mars – kolla då för exakta datum).
Mer information: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/