Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd

I Europeiska unionens råd – som brukar kallas ministerrådet eller bara rådet och som har sitt säte i Bryssel – möts ministrar från EU-länderna för att diskutera, ändra och anta lagar och samordna politiken. Ministrarna har befogenhet att fatta bindande beslut för sina regeringar. Ministerrådet är tillsammans med Europaparlamentet EU:s viktigaste beslutsfattande organ.

De flesta av ministerrådets anställda rekryteras genom allmänna uttagningsprov eller urval som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån. Ibland söks också tillfälligt anställda och kontraktsanställda. Detta gäller alla institutioner.

 

Tjänsteorter: 

Praktik

Europeiska unionens råd – betald praktik

Första ansökningsdag: 17/02/2020
Sista ansökningsdag: 16/03/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska unionens råd
Anställningsform: Praktikant

Beroende på var på rådet du gör praktik och vilka behov som finns där får du i allmänhet samma arbetsuppgifter som unga nyanställda. Du får t.ex. förbereda möten och skriva protokoll, delta i möten i Coreper och rådets förberedande organ, översätta dokument, ta fram underlag i en viss fråga, sammanställa dokumentation och skriva rapporter. Du får också möjlighet att delta i studiebesök och konferenser på andra EU-institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Vem kan söka? EU-medborgare som senast sista ansökningsdagen har avslutat högskolestudier på minst grundnivå och har ett examensbevis eller motsvarande.

Hur lång är praktiken? 5 månader.

Får jag lön? Ja, 1 196,84 euro i månaden. Du får också ersättning för resekostnader och rabattkort på rådets restauranger.

Startdatum: 1 februari (ansökningsperiod kring augusti/september – kolla de exakta datumen) och 1 september (ansökningsperiod kring februari/mars – kolla de exakta datumen).

Europeiska unionens råd – obetald obligatorisk praktik

Första ansökningsdag: 17/02/2020
Sista ansökningsdag: 16/03/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska unionens råd
Anställningsform: Praktikant

 

Beroende på var på rådet du gör praktik och vilka behov som finns där får du i allmänhet samma arbetsuppgifter som unga nyanställda. Du får t.ex. förbereda möten och skriva protokoll, delta i möten i Coreper och rådets förberedande organ, översätta dokument, ta fram underlag i en viss fråga, sammanställa dokumentation och skriva rapporter. Du får också möjlighet att delta i studiebesök och konferenser på andra EU-institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Vem kan söka? Platserna är till för högskolestuderande som läser tredje, fjärde eller femte året, som är EU-medborgare och som har en obligatorisk praktikperiod i sin utbildning.

Hur lång är praktiken? 2 till 5 månader 

Får jag lön? Nej, men du får ersättning för resekostnader, rabattkort på rådets restauranger och sjuk- och olycksförsäkring.

Startdatum: 1 februari (ansökningsperiod kring september/oktober – kolla de exakta datumen) och 1 september (ansökningsperiod kring februari/mars – kolla de exakta datumen).