Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (CEDEFOP) Европейски център за развитие на професионалното обучение

(CEDEFOP) Европейски център за развитие на професионалното обучение

Центърът работи за засилване на европейското сътрудничество и осигурява фактологическата основа за европейската политика за професионално образование и обучение.

Местоположение (-я): 

Стаж

Европейски център за развитие на професионалното обучение — Cedefop

Местоположение (-я): Солун (Гърция)
Вид на договора: Стажант

Стажовете в Cedefop имат за цел да се предостави възможност на висшисти и докторанти да натрупат уникален практически опит с работата на Cedefop и да се запознаят с дейностите на институциите на ЕС като цяло. Освен това стажовете целят да се осигури разбиране на целите и задачите на процесите и политиките на ЕС за интеграция.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от Европейския съюз и на страни кандидатки за членство, които са завършили първия цикъл на висше образование и са получили образователно-квалификационна степен или неин еквивалент.

Продължителност: 9 месеца

Заплащане: Да. 919,4 евро месечно за стажанти от чужбина, както и за стажанти пребиваващи в Гърция, които трябва да се преместят в Солун за продължителността на стажа, и 689,5 евро месечно за стажанти, които вече пребивават в Солун.

Начални дати: 1 октомври

За повече информация: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships