Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (CEDEFOP) Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

(CEDEFOP) Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus tegutseb selle nimel, et parandada üleeuroopalist koostööd ning esitada tõendeid, millele rajada Euroopa kutsehariduse ja -õppe alane poliitika.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP)

Asukoht(asukohad): Thessaloniki (Kreeka)
Lepingu liik: Praktikant

Cedefopi praktikakohtade eesmärk on anda ülikoolilõpetanutele ja doktorantidele konkreetselt Cedefopis ning üldiselt ELi institutsioonis töötamise ainulaadne ja vahetu kogemus. Peale selle soovitakse suurendada teadmisi ELi integratsiooniprotsessi ja -poliitika eesmärkide kohta.

Kes saavad kandideerida? Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide kodanikud, kes on lõpetanud kõrghariduse esimese astme õpingud (ülikooliõpe) ja omandanud sellele vastava kraadi.

Kestus 9 kuud

Tasustatud: jah. 919,4 eurot kuus välismaalt pärit praktikantidele ja Kreekas elavatele praktikantidele, kes peavad praktika kestuse ajaks kolima Thessaloníkisse, ning 689,5 eurot kuus Thessaloníkis juba elavatele praktikantidele.

Alguskuupäevad: 1. oktoober

Lisateave: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships