Etusivu > Avoimet työpaikat > Institutions and agencies > (CEDEFOP) Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

(CEDEFOP) Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

Cedefop pyrkii vahvistamaan eurooppalaista yhteistyötä ja tarjoamaan näyttöä eurooppalaista ammatillista koulutusta, osaamista ja tutkintoja koskevan politiikan pohjaksi.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Toimipaikat: Thessaloniki (Greece)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Cedefop tarjoaa korkeakoulututkinnon suorittaneille ja tohtorintutkintoa varten opiskeleville mahdollisuuden saada omakohtaista kokemusta työskentelystä EU-toimielimissä ja perehtyä Cedefopin toimintaan. Harjoittelu tutustuttaa myös EU:n yhdentymispolitiikan tavoitteisiin ja prosesseihin.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja ehdokasmaiden kansalaiset, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon kokonaisuudessaan.

Harjoittelun kesto: 9 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus. Korvaus on 919,40 euroa/kk ulkomaalaisille ja kreikkalaisille harjoittelijoille, joiden on muutettava Thessalonikiin harjoittelun ajaksi, ja 689,50 euroa/kk harjoittelijoille, jotka asuvat jo Thessalonikissa.

Aloitusajankohta: 1. lokakuuta

Lisätietoja: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships