Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (CEDEFOP) An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna

(CEDEFOP) An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna

Oibríonn CEDEFOP chun an comhar Eorpach a neartú agus chun an t-eolas a sholáthar ar a mbunófar na beartais Eorpacha maidir leis an ngairmoideachas agus an ghairmoiliúint.

Tréimhsí oiliúna

(CEDEFOP) An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna

Áit(eanna): Thessaloniki (an Ghréig)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá sé mar aidhm ag tréimhse oiliúna Cedefop léargas pearsanta ar leith a thabhairt do chéimithe ollscoile agus do mhic léinn PhD ar fheidhmiú Cedefop, go háirithe, agus ar fheidhmiú institiúidí an Aontais go ginearálta. Chomh maith leis sin, tá sé mar aidhm aici tuiscint a thabhairt ar na cuspóirí agus spriocanna atá ag próisis agus beartais lánpháirtíochta an Aontais Eorpaigh.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus de na tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais (oideachas ollscoile) críochnaithe acu agus céim iomlán nó a comhionann bainte amach acu.

Fad ama: 9 mhí

Pá: €919.40 sa mhí an pá d’oiliúnaithe atá ag teacht as tíortha thar lear nó atá ina gcónaí sa Ghréig ach nach mór aistriú go Thessaloniki feadh na tréimhse oiliúna, agus €689.50 sa mhí an pá d’oiliúnaithe atá ina gcónaí in Thessaloniki cheana féin.

Dátaí tosaigh: 1 Deireadh Fómhair

Tuilleadh eolais: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships