Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > (CEDEFOP) Europos profesinio mokymo plėtros centras

(CEDEFOP) Europos profesinio mokymo plėtros centras

CEDEFOP stengiasi stiprinti Europos bendradarbiavimą ir pateikti faktinių žinių, kuriomis būtų grindžiama Europos profesinio rengimo ir mokymo politika.

Stažuotės

Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

Vieta/os: Salonikai (Graikija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos profesinio mokymo plėtros centro stažuočių tikslas – suteikti universitetų absolventams ir doktorantams unikalią galimybę patirti, kaip dirbama šiame konkrečiame centre ir ES institucijose apskritai. Be to, siekiama suteikti žinių apie ES integracijos procesų ir politikos tikslus.

Paraiškas teikti gali: Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių kandidačių piliečiai, baigę pirmosios pakopos aukštojo mokslo (universitetines) studijas ir gavę diplomą arba lygiavertį dokumentą.

Trukmė: 9 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip, 919,4 EUR per mėnesį stažuotojams iš užsienio ir Graikijoje gyvenantiems stažuotojams, kuriems reikia persikelti į Salonikus stažuotės laikotarpiui, ir 689,5 EUR per mėnesį Salonikuose jau gyvenantiems stažuotojams.

Pradžios datos: spalio 1 d.

Daugiau informacijos: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships